NL | EN

Kunst is de rode draad doorheen mijn leven, ik heb telkens een relatie met de kunst dat ik restaureer en opnieuw tot leven creƫer...
Frederik Cnockaert kunstenaar en restaurateur

Kunstwerken hebben vaak te lijden onder verwaarlozing, veroudering, verkeerd uitgevoerde restauraties, ongevallen, enz. Kostbare werken staan bloot aan licht, temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Daarom is een regelmatig onderzoek door een deskundige gewenst. Bij dergelijk onderzoek stellen wij de hoogste eisen, waarbij de nieuwste technieken worden toegepast. Dit geldt evenzeer voor onze restauratiemethodes.

Kerat beschikt over talrijke referenties in openbare en private collecties. Bij ons kan u er van op aan dat uw kunstwerk op een verantwoorde manier wordt verzorgd en opgeknapt. Na een onderzoek van uw kunstwerk stellen wij een behandelingsvoorstel op met een prijsofferte. In samenspraak met u bepalen wij een redelijke termijn voor de restauratie. Tijdens de restauratie stellen we eveneens een dossier op met foto’s die het restauratieproces weergeven en alle nuttige informatie over het kunstwerk. Dit is zeer belangrijk voor latere identificatie na een ongeval, diefstal of brandschade. Wij geven u graag advies omtrent het goed bewaren van uw gerestaureerde werken.