NL | EN

Restauratie schilderij eiken paneel naar H Memling

Restoration master painting panel after H. Memling

Restauratie schilderij E v.d. Neer 17 de eeuws

Restoration painting by E.v.d Neer 17 th century

Restauratie Eglon v.d. neer datering 1654

Restoration abduction helena eglon v.d. Neer 1654

Schilderij A. Schelfhout voor en na reiniging

Painting Schelfhout before - after cleaning

17 de eeuws schilderij in kerk Parike

Old master painting church parike

Schilderij OLV ten Hemel opneming G. de Craeyer

Cleaning painting Holy Mary Assumption Gaspar de Craeyer

Schilderij creatie opdracht portret Sagan

Painting portrait in comission for Sagan

Restaurateur Frederik Cnockaert in zijn atelier

Art conservator Frederik Cnockaert in his art studio

Maagdenhuis Antwerpen schilderij

Painting Virgin Museum Antwerp

Schilderij J.d. Backer voor en na de reiniging

Painting before and after cleaning J.D.Backer

Restauratie kunstwerken kerk Zutendaal

Restauration decoration church Zutendaal

Maria beeld uit Kerk Jumet

Madonna sculpture church Jumet

Theodoor van Loon aanbidding der koningen

Adoration of the Magi by LOON

Restauratie schilderij Nattier

Restoration painting by Nattier

Schilderij restauratie creatie in opdracht strandzicht Oostende

Painting creation commission beach Oostend

Restauratie houten beeld 15 de eeuw

Restoration wooden sculpture 15th century

Terracotta P. Caille Kursaal Oostende

Sculpture P.Caille kursaal Oostend

Dephine Boël Koksijde Papier-Mâché

The Royal Sacred Four Legged Monster

Niki de Saint Phalle beeld

Niki de Saint Phalle sculpture

Verwijdering nicotine op schilderij

Removal nicotine on painting

James Ensor schilderij reiniging

James Ensor cleaning painting

Herstelling altaar Antonius Kerk Blankenberge

Altar piece Anthony church Blankenberge

Herstel bladgoud

Restoring gilding

Museum M Leuven Vlaamse Primitief

Flemish primitive Museum M Louvain

Stenen beelden private kapel

Renovation stone private chapel

Restauratie decoratieve wandversiering

Restauration of decorative paintings

Beeld restauratie private woning

Restoration sculpture house privat

Madonna beeld tijdens restauratie

Maria sculpture during restoration