NL | EN

Schilderij na de reiniging

painting after cleaning

Detail Maria ten hemelopneming

Maria after cleaning restoration

Schilderij OLV ten Hemel opneming G. de Craeyer

Cleaning painting Holy Mary Assumption Gaspar de Craeyer

Antwerpen musea tijdens reiniging

Antwerp Museum during restoration

Restauratie schilderij eiken paneel naar H Memling

Restoration master painting panel after H. Memling

Eglon van der neer Museum

Abduction helena eglon v.d. Neer

Ensor de sirene roept na reiniging

Ensor Siren calling after Cleaning

Ensor de roep vd sirene reiniging

Ensor the siren is calling cleaning

Schilderij en omlijsting voor en na restauratie

Painting and frame before and after cleaning

Staakmadonna Adolphus Kerk

Madonna statue Adolphus church

Naakte vrouwen P. Delvaux

Women on beach delvaux

Restauratie in kerk Zutendaal

Restauration church Zutendaal

Schilderij tijdens de reiniging

Painting during the cleaning

Schilderij Andreas Schelfhout voor en na reiniging

Painting by Andreas Schelfhout before - after cleaning

Terracotta P. Caille Kursaal Oostende

Sculpture P.Caille kursaal Oostend

casino kursaal oostende

casino kursaal oostend

Kasteel Ravenhof Torhout

Art on demand castle Torhout

Restauratie schilderij Nattier

Restoration oil on canvas by Nattier

restauratie omlijstingen kaders

restoration frames gold gilding

Restauratie houten beeld 15 de eeuw

Restoration wooden sculpture 15th century

Reiniging beeld Giacometti

Cleaning sculture giacometti

Niki de Saint Phalle

N.de Saint Phalle

R. Magritte vrouw met spiegel

Women with mirror R. magritte

Madonna beeld

Maria sculpture

Verwijdering nicotine op schilderij

Removal nicotine on painting

Museum M Vlaamse Primitief drieluik

Flemish primitive Museum M triptiek

Abraham Janssens Private Collectie

Abraham Janssens Private collection

Sedes Sapiëntiae Lembeek

Sedes Sapiëntiae Lembeek

Dephine Boël Koksijde

The Royal Sacred by boel

Herstel bladgoud

Restoring gilding

Navigo Nationaal Visserijmuseum

National Fisheries Museum

Eigen werk olieverf op doek

Creation oil on canvas by kerat

Portret creatie in opdracht Sagan

Portrait creation in comission

Hoofdaltaar St. Antonius Kerk Blankenberge

Altar piece of st Anthony church Blankenberge

Breughel na reiniging

Breughel after cleaning

Breughel de jonge voor

Breughel the younger before

kunstkenner radio 2

Art expert on radio 2

Emile Claus reiniging op radio 2

Cleaning Emile Claus live on radio

16 de eeuws paneel museumwerk

old master panel ca.1600 musemwork

Frederik Cnockaert erkend kunstrestaurator

Cnockaert Frederik certified art restorer

Reiniging schilderij en kader

Restoration painting and frame

Maria Dompierre kerk

Madonna Dompierre Church

Kasteel Ravenhof Torhout

Castle Ravenhof Torhout

Rijker dan je denkt

Fake or Fortune

oud miniatuur landschap

old miniature landscape

Haven Zeebrugge kunst collectie

Port of Zeebruges Art collection

Schilderij collectie haven stad Brugge

Painting collection port city of Bruges

De craeyer kerk Parike

De Craeyer Parike church

Schilderij voor de reiniging

Painting before cleaning