NL | EN

Kerat in woord & beeld

Restauratie portret B. Van Merris, kanunnik bisdom Brugge, de stichter en bezieler van het klooster met kapel van de zusters Paulinen.

Een prachtig portret schilderij door P. de witte uit 1845. foto  Bruno Van Merris was, na eerst pastoor-deken te zijn geweest te Poperinge in 1853 tot aartsdiaken verheven geweest en hij overleed in 1859. Het was Bruno die in 1837 in 't Vogeltje (vlakbij het kasteelpark De Lovie) een kloosterorde stichtte met 3 zusters. De kloosterregel werd in 1841 door Mgr. Bousse goedgekeurd. Datzelfde jaar werd het nieuwe klooster gebouwd, alsook een schooltje. Naar verluidt was het Jules Van Merris die de eerste steen mocht leggen. Tot dan toe leefden de drie zusters in een huis rechtover het huidige klooster, dat eertijds het café 't Vogeltje was. Het schilderij was sterk vervuild en de vernis vergeeld.

Mag beginnen met de restauratie van een waardevol 17 de eeuws houten beeld van de Heilige Gertrudis.

Het grote baldakijn rond Gertrude uit Wichelen ter Zande Kerk  mag ik ook restaureren. St. Gertrudis is de patrones van deze kerk, de parochie en de gemeente. Sint Gertrudis van Nijvel was de dochter van Pepijn I van Landen en van Ida van Nijvel en zuster van de H. Begga. Ze verkoos te leven in het klooster te Nijvel dat door haar moeder was gesticht. Ze werd er op haar 21 jaar abdis. Ze was bekend om haar gastvrijheid en haar vroomheid. Ze werd aanroepen tegen besmettelijke ziekten en tegen ratten- en muizenplagen. Vandaar ook de muizen die men telkens op haar staf en op haarmantel ziet. Er komen bedevaarders naar hier....foto

Iedere 'eerste' zondag van de maand is er mogelijkheid om met een werkopdracht te komen naar ons Kunstatelier.

Heb je een schilderij, beeld of omlijsting waaraan iets hersteld moet worden, kom dan gerust dit kunstwerk eens tonen. Dit kan momenteel wel nog enkel 'op afspraak'. Stuur vooraf een mailtje naar info@kerat.be met een beschrijving van het te behandelen kunstwerk. De herstelkost, prijsindicatie kan soms al volgen a.h.v. foto's. Een vaste prijsraming volgt nadat er onderzoek is gedaan in ons herstel atelier. Weet dat een goede vakkundige restauratie, een meerwaarde aan uw kunstwerk. Mail gerust uw vragen voor afspraken naar cnockaert.frederik@gmail.com of tel. naar 0495513387. Adres hoogweg 42 te 8940 Wervik.  uitnodiging.pdf2-luik en visitekaart

De ontdekking van een meesterwerk,de 'graflegging' van Abraham Janssens.

Ik was vereerd dat het VRT nieuws mij opbelde om mijn verhaal te horen over de ontdekking van een meesterwerk van Janssens. De ontdekking van een meesterwerk, dat is iets die je niet alle dagen doet. Lange tijd werd het schilderij ' de graflegging' gezien als een late kopie van een topwerk. Mijn restauratie toverde een waar meesterwerk terug tevoorschijn. Dit schilderij hangt momenteel in met Museum voor Schone Kunsten te Gent. Het doek is meer dan 3 meters hoog en was een hele tijd in mijn kunst Restauratie atelier in wervik. Ik was blij dat ik toen mocht genieten van het spel van licht en schaduw en het effect van de contouren. Toen tijdens de restauratie de originele kleuren terug tot hun recht kwamen, had ik een echt eureka gevoel. Het was magisch om tijdens de restauratie werk met mijn neus tot vlak voor dit meesterwerk te mogen zitten. De verfmaterie te mogen ontdekken, de structuur van het oppervlak, de penseelstreken van een geniaal kunstenaar. Het was een unieke ervaring om zoiets te ontdekken.” Ik zag dit schilderij eerder als een driedimensionaal object dan als een plat vlak. Ik keek als het ware mee over de schouder van de schilder en zag de mens achter dit kunstwerk, in plaats van een product.’ "Het is onwaarschijnlijk dat ik zo'n topstuk nog helemaal alleen en dit 'te lande' heb mogen restaureren". Janssens was in zijn tijd een gevierd schilder, met een heel eigen invalshoek en een heel ander artistiek temperament dan Rubens. Zelfgeschreven tekst pagina 1eigen tekst pag.2artikel Jansensfoto na restauratiedetailfoto voor en tijdensaudio radio 2 opnameaudio NWS,  foto tijdens retoucherenscreenshothttps://www.vrt.be/.../wervikse-restaurateur-ontdekte.../

We zijn blij met de restauratie van een schilderij, portret van de Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk.

Een mooie overheidsopdracht is mij gegund door het Stadhuis van Blankenberge. Na acute waterschade door dak lekkage werd beroep gedaan op ons kunstatelier om de schade te neutraliseren. Een klimaat die vochtig is en waterschade via water aflopers gaven diverse vormen van schades. Dit omdat dit schilderij bestaat uit verschillende materialen die allemaal anders reageerden op klimaatwisselingen en vochtaflopers. De vezels van een doek reageerden sterk op de veranderingen in de relatieve luchtvochtigheid. De grondering en de verf was zoals doorgaans meer stug, maar door de spanningsverschillen kwamen hechtingsproblemen tussen de drager (doek) en de hierop liggende lagen (grondering, verf, vernis). De andere vormen van schadeverschijnselen waren deformatie en verkleuring van het canvas, schimmelaantasting en verfverlies....Maria Theresia van Oostenrijk, was regerend aartshertogin van Oostenrijk en koningin van Hongarije en Bohemen van 1740 tot 1780. Ze was getrouwd met keizer Frans I Stefan en in die hoedanigheid ook keizerin van het Heilige Roomse Rijk van 1745 tot 1765. 

Schilders opdracht voor Graaf Henri d'Udekem d'Acoz de oom van Mathilde d'Udekem d'Acoz, de zevende Koningin der Belgen.

Terugblik op de schilders opdracht voor twee obiit's , één voor Graaf Henri en één voor Raoul d'Udekem d'Acoz de oom van Mathilde d'Udekem d'Acoz de zevende Koningin der Belgen. Hoop van nog dergelijke opdrachten te mogen doen. Een obiit is een blazoen, geschilderd op maat van de klant. Een rouwbord op maat laten schilderen is niet iets dat enkel voor families van adel is voorbehouden. Het us een herdenkingsbord die iedereen kan bestellen. Het is steeds een pièce unique gemaakt volgens de oude tradities als postuum eerbetoon aan de overledene. Het obiit wordt normaal tijdens de kerkdienst van de overledene op of naast diens doodskist geplaatst. Dit schilderij hier werd opgehangen in de oostelijke beuk van de Sint-Bertinus kerk te Poperinge. Het canvas werd gebruikt ter begeleiding tijdens de uitvaart en de laatste reis naar het hiernamaals. Op de achtergrond staat ‘OBIIT’, de sterfdatum en het familiewapen van de overledene. Een OBIIT(hij of zij is gestorven) kan een ruitvormig bord zijn, van een al dan niet adellijke afgestorvene. De eerste d’Udekem’s waren ridders en in het wapenschild zijn 3 hamers instrumenten van de ridders terug te vinden. Ik maak nu ook af en toe dergelijke schilderijen in opdracht. Een herdenkingsbord, wordt ook wel rouwbord genoemd. De familie van Graaf d’Udekem d’Acoz schenkt nu de obiit aan de Stad Poperinge. Ze beslisten hem te eren met dit rouwbord die bij zijn uitvaart in de kerk mooi was uitgestald omringd door vele bloemenkransen waaronder ook één van onze koning Filip. Kunst op maat van de klant gemaakt is iets die ik hoop nog verder te mogen doen. Fotofoto tijdens creatievideofoto in situfoto aanlegtekeninggrisaille onderschilderingkleurontwerpfoto tijdens de creatiedetailfotofoto afgewerkt schilderijkrantenartikelpresentatie,obiitfoto in situ kerk en foto in kunstatelier.

Het heeft wat geduurd, maar het portret van Beatrice is nu terug gerestaureerd.

Het schilderij op leeftijd was in een zeer slechte conditie. Na jaren op zolder koude te hebben gehad, was er een grote haakscheur in gekomen en door de schimmelaantastingen, verfbeschadigingen en verkleuringen was een volledige restauratie niet meer uit te stellen. Het portretschilderij van de straffe onderneemster 'Mevrouw Marie Josèphe Béatrice Cornelie Van Renynghe de Voxvrie' zit nu terug gerestaureerd in zijn originele lijst. Deze kasteelvrouwe die zo veel heeft gedaan voor de mensen uit de westhoek in de 19 de eeuw, krijgt eerherstel en mag terug aan de muur hangen in haar kasteel 'de Lovie' (in Poperinge). Het spel van licht en schaduw en het effect van de contouren en kleuren komen nu terug tot hun recht. Het is boeiend geweest om met mijn neus tot vlak voor het schilderij te mogen zitten. Ik kon de materie ontdekken, de structuur van het oppervlak, de penseelstreek van de kunstenaar. Ik weet nog steeds niet wie dit geschilderd heeft. De blik en het standvastige karakter van deze formidabele dame is wel zeer goed weergegeven. Alle tips om de schilder te vinden blijven nog welkom. Een signatuur is helaas niet gevonden. foto

Atelier Kerat bv. herstelde de schade aan het schilderij ‘De opstanding van Christus’ uit de kerk van Wevelgem.

Frederik Cnockaert herstelde een door waterinsijpeling beschadigd schilderij uit de Kerk Onbevlekt Hart van Maria. Er was ook een oudere aantasting bluswater, roet en hitte...In deze kerk waar Frederik werd gedoopt, gevormd en zijn plechtige communie kreeg mogen restaureren is een hele eer. Deze kruisweg van Georges D’Heedene (1909-1973) in de Wijnbergkerk bestaat uit 15 staties. De kunstenaar voegde een 15 de statie toet ‘de opstanding’ . Het is dat deel dat beschadigd raakte. Deze artiest ontwikkelde voor het maken van dit werk een eigen techniek van plaaster op hout, waarin hij nadien de tekening uitsneed en terug opvulde met gekleurde plaaster. Artikel in streekgenoot, fotoartikel in zondagskrant , detailfoto.pdf en HLN.  De restaurateur schreef zelf ook een tekst 'de kruisiging' over J. Gaeremijn in de Wevelgemse Sint-Hilariuskerk. Download hier het artikel.pdf. Trots op dit doek “De Lansstoot”. Het stelt Jezus Christus voor, die op het kruis een lans in lichaam gestoten krijgt. Het schilderij heeft een speciale betekenis voor mij als kind, omdat ik er veel als jonge kerkganger naar heb gekeken. Iedere zondag moest ik mee met mijn ouders naar de mis. Ik liep ook school in de gemeenteschool, vlak ernaast en regelmatig mochten we bij de pastoor te biecht gaan. De biechtstoel stond vlakbij dit schilderij.

Restauratie van belangrijk portret uit het Abdijmuseum van Koksijde.

Met trots kunnen we bekend maken dat we het portret van een belangrijke abt 'Bernard Campmans' mochten in zijn oude glorie herstellen. Het waardevol schilderij in olieverf op een houten paneel dateert uit de 18 de eeuw. De abt zit geknield aan een bidbank bij de geopende kist van de zalige Idesbald. Dit schilderij (56,8 X 27,8 cm) hing jarenlang in een privékapel van een adellijke Waalse familie. Het was in een zeer slechte staat en dringend aan een restauratie toe. Vooral de loszittende verflaag op het schilderij moest worden gefixeerd. De museumdirecteur van het tenduinen museum kocht het werk onlangs om hiermede het kunstpatrimonium van de stad Koksijde verder te verrijken. “Het blazoen en het motto ‘Deo Duce’ (God als gids, red.) onderaan rechts op het schilderij verwijzen naar abt Campmans. Het gezicht vertoont sterke gelijkenissen met portretten op andere schilderijen. “Campmans was afkomstig uit het Franse Douai en trad eind 16de eeuw in als monnik onder abt Laurentius Van den Berghe. De gemeenschap verbleef toen al op Ten Bogaerde. Op dit schilderij zien we de abt gehuld in een rijk versierde koormantel met daaronder een lang wit kleed”. “De typische abtsinsigna zijn prominent aanwezig zoals de mijter, de abtsring, zijn abtsstaf met de daaraan vastgemaakte zweetdoek of pannisellus. De liturgische kledij en de kist herinneren aan het beleid van de abt, die middenin de contrareformatie de abdij leidde en naar Brugge overbracht.” “De kist, toegeschreven aan de zalige Idesbald, is enkele maanden na zijn abtsbenoeming tussen het puin van de kapittelzaal opgegraven en overgebracht naar Ten Bogaerde. Onmiddellijk heeft de abdij, onder het bewind van abt Campmans en ook daarna de devotie rond de figuur van Idesbald gestimuleerd en aangewakkerd. Door de verhuis van de gemeenschap en de kist naar de nieuwe abdij in Brugge, komt ze dichter bij een breder en groter publiek waarmee de devotie sneller toenam.” We tasten  in het duister over de schilder en ook de periode waarin dit paneel werd geschilderd. Stijlkenmerken wijzen in de richting van de 18de eeuw. Ook het schilderij op de verso zijde met de Heilige Catharina werd door ons gereinigd en volledig geconsolideerd”. foto voor restauratie,  foto,  foto na , foto tijdens restauratie. detail gerestaureerd schilderij Catherine en ingelijst.

Restauratie 'De heilige Martinus', een 18 de eeuws houten beeld uit een privé collectie.

Een prachtige sculptuur van een ruiter op zijn paard “Saint-Martin de Tours “. Dit beeld was zwaar vervuild en beschadigd. Zijn attributen zoals het zwaard en teugels waren verdwenen. De ontbrekende stukken werden opnieuw bijgemaakt en de losse delen terug verlijmd. De polychromie werd gereinigd en voorzien van retouches en een beschermlaag. Volgens de legende deelde Martinus zijn mantel met een bedelaar. Sint Maarten staat voor solidariteit en medemenselijkheid. "De bedelaar bij de stadspoort van Amiens vroeg om een aalmoes, maar geld had Martinus niet bij zich en zijn hele mantel mocht hij niet weggeven. Daarom pakte hij zijn zwaard en sneed zijn rode mantel in tweeën. 's Nachts had hij een bijzondere droom. Aan hem verscheen de bedelaar met de door hem gegeven halve rode mantel. Martinus hoorde dat hij zijn mantel met Jezus had gedeeld". Toestand voor herstelfoto toestand tijdens restauratie en foto detail bijgemaakt zwaard.

Het iconisch schilderij "de slag der gulden sporen" is gerestaureerd door kunstatelier Kerat.

Ik prijs mij gelukkig voor het feit dat ik in mijn loopbaan tot nog toe al een behoorlijk aantal niet alledaagse en belangrijke opdrachten heb mogen uitvoeren. Zo mocht ik het topschilderij van Nicaise De Keyser "de slag der gulden sporen" herstellen, voor de Kortrijkse Musea. Dit iconisch schilderij heeft een adembenemende geschiedenis en is daarenboven een werk met zeer grote historische waarde. Dit authentiek kunstwerk is een erfgoedparel uit de 19de eeuw die de overwinning symboliseert van ons land op de toenmalige onderdrukker. Je kan het zien als zeg maar de geboorteakte van ons Vlaams cultureel patrimonium en één van de weinige nog tastbare bakermatten van de Vlaamse bewustwording. Het is immers na het zien van dit schilderij in 1836 dat Hendrik Conscience in 1838 zijn epos “De leeuw van Vlaanderen” schreef en publiceerde en op zijn beurt daarmee nog meer bijdroeg aan het ontstaan van een eigen Vlaamse identiteit: hij was “de man die zijn volk leerde lezen”. Het was voor mij dan ook een grote eer om middels de restauratie ervan mijn eigen bescheiden steentje te kunnen bijdragen aan de verdere uitstraling van dit voor ons erfgoed zo belangrijk werk. Foto schilderij De Keyzer ,Wtv Focus,.eigen tekst pag-1-pag.2.pdf en pers tekst.pdf 1 ,tekst pag.2tekst 3.pdftekst 4.pdftekst 5.pdf. Foto restaurateur.pdf , restaurator.pdf en doc.pdf. Foto na restauratie.pdf

Restauratie 17 de eeuws topschilderij M. V. Mierevelt uit collectie gouverneurswoning Brugge.

Een familieportret uit de collectie van de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen. Een topstuk geschilderd door Michiel Van Mierevelt. Er werd me gevraagd om de verouderde vuil en vernislagen te verwijderen zodat de sprankelende kleuren terug zichtbaar worden. Schommelingen in relatieve vochtigheid zijn vaak een bron van schade bij kunstwerken. Hygroscopische materialen, zoals een houten paneel zet uit en krimpt, waardoor de verflaag, die stugger is en deze beweging niet volgt, gaat barsten en opstuwen. Dit kan leiden tot materiaalverlies en ook lacunes in de schildering. Een onderzoek bij scheerlicht toonde ons hoe erg de opgelopen schade is.  Michiel van Mierevelt is één van de meest vooraanstaande portretschilders uit de 17e eeuw. Ik ben blij om ook met dit werk mijn klein steentje te kunnen bijdragen tot de instandhouding van ons waardevol patrimonium, erfgoed.  detailfoto.pdf,  Foto.pdf , detail.pdffoto tijdens.pdftotaalfoto na restauratie en foto in situ na de restauratie.

Restauratie polychromie van houten Sint Elooi .

St-Elooi is de patroonheilige van de geloofsgemeenschap van de dekenij van Kortrijk. Het 17 de eeuwse Sint-Elooisbeeld is afkomstig uit de Sint-Rochuskerk. Dit beeld is 90 cm hoog en gemaakt uit één eikenhouten blok (dit is goed zichtbaar aan de achterkant). Het beeldhouwwerk was door de jaren heen sterk beschadigd en vervuild geraakt. Atelier Van Overschelde restaureerde  het houtsnijwerk en de restaurateur Frederik Cnockaert de polychromie. Na de verwijdering van de vergeelde vernis kwam de originele polychromie weer tot zijn recht. Deze restauratie is een mooi voorbeeld van hoe ons religieus erfgoed mits de nodige aandacht en zorg in stand kan worden gehouden. Het initiatief kwam via de Pastorale Eenheid Emmaüs uit Kuurne. Dit is een waardevol beeld ivande patroonheilige van de metaalbewerkers, goudsmeden, slotenmakers en een beschermheilige tegen epidemieën. Foto voortijdens detailfotofoto tijdens en foto na .pdf

Restauratie van neo-gotische kerstbeelden uit de Sint-Jansparochie Kortrijk.

Frederik Cnockaert heeft veel referenties van gespecialiseerde restauraties bij erkende Vlaamse instanties. Zo restaureerde hij onlangs ook voor de Sint-Jansparochie, St-Janskerk, Sint-Jan-de-Doperkerk te Kortrijk in de wijk Sint-Jan. De beelden waren ernstig beschadigd door vandalisme. Deze kerk is een beschermd monument naar een ontwerp van architect Jules Coomans, werd gebouwd op initiatief van het Groeninge comité dat op het slagveld van de Guldensporenslag, waarop een stadsuitbreiding was gepland, een nieuwe parochiekerk wou. Aanvankelijk wilde men de kerk toewijden aan O.-L.-Vrouw van Groeninge, maar men koos voor de naam Sint-Jan Baptist ter herinnering aan een verdwenen kapel in Kortrijk. Foto resultaat.

De restauratie van levensgroot soldaat portret van Flori Van Acker.

Blij met een schilderij  Landschaps artillerie Officier 1914-1918 uit het Memorial Museum Passchendaele 1917 Zonnebeke. Dit grote schilderij was ook een echte uitdaging. Het is een uniek historisch portret die vroeger jarenlang lag opgeslagen in de reserves van de Brugse Musea. Na het jarenlang stof vergaren in een donkere kelder was het doek dringend aan restauratie toe. De verf schilferde af en de vernis was dof en vergeeld geworden door oxidatie. De oude restauraties van scheuren werden bijgewerkt en de schimmel werd behandeld en het eindresultaat was TOP. foto na.pdfdetail, zwartwit foto .pdf  , foto en detail foto in pdf

Restauratie van een Kruiswegstatie uit Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen kerk.

Het beschadigd schilderij heeft als voorstelling 'Jezus neemt zijn kruis op'. Het is geschilderd met een goudkleurige achtergrond in geperst metaal met een repetitief brokaatmotief. Het koperen paneel zit in een houten lijst met neogotische versiering die is getopt met een leliekruis. Onderaan het tafereel een beschilderde banderol met volgende tekst in gotische letters: "+ Jesus neemt zijn kruis op.". Onder het kruisje een beschilderde banderol met het Romeinse cijfer II. Dit olieverfschilderij op een metalen drager maakt deel uit van de veertien staties van de kruisweg. Deze staties symboliseren het lijdensverhaal van Christus. In de goede week wordt er een rondgang georganiseerd in de kerk waar ze ophangen en aan elke afbeelding wordt dan gebeden. Datering van dit schilderij is ca. 1920. De stijl is neogotiek. Foto voor pdf. en foto na pdf.  

op Radio 2 reporter op bezoek in ons atelier voor onderzoek naar mysteries...

Radio 2 reporter Jolien kwam bij ons langs. Deze dame zocht een onafhankelijk en neutraal kunstexpert en vroeg derhalve raad aan de Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert. Hoe geef je kunst terug zijn oude glorie ? Een nieuw leven ! Bekijk en beluister het fragment..  Mysteriejager Jolien zoekt naar de schilderijen die een Britse soldaat begroef in Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als we de schilderijen zouden vinden, in welke staat zouden ze dan zijn? download hier mysterie bezoek aan Kerat.mp4

We mochten een mooi schilderij herstellen voor de Sint Martinuskerk van Ardooie

Het 19 de eeuws schilderij van L.v.d. Kerckhove was beschadigd en brroodnodig aan een opfrisbeurt toe. De voorstelling van dit doek “O.-L.-Vrouw schenkt de rozenkrans aan Dominicus Guzman”. Dit kunstwerk bevat de vele typische Dominicus elementen; zoals de hond met de toorts, de wereldbol en het ontvangen van een rozenkrans uit de handen van O.L. Vrouw. Er was vervuiling door kaarsvet maar ook vergeelde vernis, stof en schimmel. Guzman Domingo is bekend als Dominicus van Osama en stichter van de dominicanen Predikherenorde. Zijn doel was het heil van de zielen door prediking én broederschap.. via de zoektocht naar waarheid, ‘veritas’ in het Latijn, dat is  een kenmerk van deze orde is, dat men poogt niets te verkondigen waar men zelf niet in gelooft. Foto-1.pdf 

Miraculeus beeldje van Onze-Lieve-Vrouw uit kapel Kerselare Edelare.

We zijn trots dat we de replica van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt mochten polychromeren. De staande Maria met kind werd een tijdje terug opnieuw gemaakt door atelier Vanoverschelde. Hij beeldhouwde de gracieuze Moeder die haar liggend kindje haar baby "Jezus", dat in een doek gewikkeld is vasthoudt. Het originele beeld werd vroeger in een kersenboom geplaatst en verschillende wonderen zijn er sindsdien voorgevallen. Het beeld, vervangt nu het zeldzame gotische reliek beeld dat reeds eeuwen als 'wonderlijk' wordt vereerd. De kapel brandde namelijk af en het beeld bleef op een miraculeuze wijze ongeschonden bewaard. Er was aantasting door roet en verhoogde relatieve luchtvochtigheid...Maar dit beeld kan nog bewonderd kunnen worden bij speciale gelegenheden, waar het geëxposeerd in de kapel die verrees uit de verbrandde assen. Dit beeldhouwwerk is een belangrijke getuige van de eeuwenlange Maria devotie in dit bedevaartsoord. Reeds eeuwenlang komen bedevaarders van tot ver buiten de parochiegrenzen. .Zie foto,  Foto.pdfmijn tekst.pdftotaalfotopolychroom detail, studie en detailfoto.pdf.

Polychromie voor replica van de gestolen soldaat uit het retabel kerk in Zomergem.

Een beeld van een slapende soldaat is op mysterieuze wijze verdwenen uit de Sint Martinus kerk te Zomergem. De ontvreemding is nooit van dit beeld uit het retabel blijft een mysterie. De leegte die deze diefstal achterliet in de kerk, was groot. Daardoor werd beslist door de kerkraad om dit gestolen beeld te laten reconstrueren. De houtbeeldhouwer D. Vanoverschelde sculpteerde de soldaat volgens de bestaande foto's van het origineel. Na de goedkeuring van het ontwerp in klei werd het nieuwe beeld vervolgens gekapt in eikenhout. Het kunstwerk werd verder afgewerkt, gepolychromeerd door Frederik Cnockaert. Hij kleurde het nieuwe beeld volgens de kleuren van de rest van het retabel. Het houten altaar retabel is gebeeldhouwd met hoog-reliëf door Aloïs De Beule. Eerste fase grondlaag pdf. en Ziehier replica gestolen soldaat - Pdf. van het resultaat. en   De legende per fase.pdf en Ziehier het eindresultaat in pdf.

Er verscheen een leuk artikel in Dag allemaal. Lees dit onderaan in deze bijlage.

Ben je op zoek naar een leuke activiteit voor uw vriendengroep ? Ben je benieuwd naar het verhaal achter bijzondere voorwerpen ! laat u dan betoveren in een prachtige ambiance met prachtige kunststukken. Je kan wegdromen in een sprookjesachtig landgoed. Backstage kun je zien hoe een 'kunstrestaurateur' werkt, en leeft in zijn habitat. De bezieling en passie zijn de rode draad, het verbindend element in zijn cultuurstek, samen met zijn allesoverheersende ' grote hart' voor schoonheid. Het kunstdomein Cnoc-art, kan enkel bezocht worden afspraak zowel s’ avonds als in het weekend en op feestdagen. De tijdsduur voor de gegidste rondgang is normaal ca. 1 tot max. 2 uur. Je kan je er genieten van het restaurateurs atelier, de tuin, vijvers en de bijzondere architecturale folies. Een bezoek aan dit oord, is een niet te vergeten en unieke culturele belevenis. De kostprijs is 8.5 € p.p. incl. btw.  Bij kleinere groep is de min. groepstarief  115 € incl. btw. Download hier het artikel in dag allemaal , Portret.pdf en  Download hier de invitatie.pdf 

Herstel van ontbrekende arm en de kleurrijke polychromie op Heilig-Hart beeld.

Als specialist in het polychromeren van kunstvoorwerpen, kregen we de aanvraag om een Jezus Christus beeld te herstellen. Er was aantasting door vervuild bluswater...De hzerstelling daarvan op deze sculptuur in gemengde techniek was geen sibnecure, er is o.a. ook zowel ongeglazuurde als geglazuurd keramiek erin verwerkt. Foto toestand voor en na.pdf  We hielden vast aan het principe van maximaal behoud van historisch materiaal en respect voor ouderdom en verwering. De conservatie primeerde op de restauratie, maar er ontbrak een hand en kleur. De arm bijmaken en het "meerkleurig" bijgeschilderen resulteerde in een restauratie. Deze kleurtechniek van polychromie uwordt reeds sinds de klassieke oudheid bij artefacten toegepast. Het beschilderen van een beeld is een discipline waar wij veel ervaring in hebben. De gebruikte pigmenten zijn eerder van minerale oorsprong en de kleurstoffen organisch. Naar gelang de ondergrond en het beoogde resultaat werden diverse media gebruikt zoals minerale bindmiddelen, maar ook harsen en proteïnen die worden gemengd met pigmenten. De wellicht meest waardevolle techniek is het aanbrengen van bladgoud, dat op zeer diverse manieren kan word afgewerkt. 

Atelier Kerat restaureerde de kunstwerken uit de Sint-Lambertus Kerk Parike (Brakel).

Ons atelier herstelde de verwaarloosde schilderijen terug in zijn ere voor de St.-Lambertuskerk te Parike.  Waaronder het groot hoofdaltaar schilderij Onze-Lieve-Vrouw ten hemelopneming van Gaspar de Crayer. Deze beschermde kerk kreeg subsidies van onroerend erfgoed, van de Vlaamse overheid voor deze renovatiewerken. De leiding gevende architecten van het Bureau Depotter Bressers uit Gent, en de subsidiërende Vlaamse overheden van onroerend erfgoed, het VIOE, waren vol lof over de geslaagde kunst restauratie werken. Ziehier in PDF formaat het bewijs  Attest met proces verbaal van aanvaarding goede uitvoering der restauratie werken.  1/Download hier foto van de restaurateur bij de aanvang van het werk.. 2/ Download hier pdf. engel voor en na reiniging. 3/ Foto met frederik die aan het retoucheren is.pdf  4/ Totaalopname in pdf van het schilderij na restauratie. en De verschillende restauratie fases.pdf 

Restauratie van belangrijk 16de-eeuws top schilderij voor het Maagdenhuis Museum.

Dit schilderij van Jacob de Backer toont een Bijbels tafereel waarbij Jezus de kinderen tot hem laat komen: ’Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ (Mc,10, 13-16). Die thematiek sluit nauw aan bij de instellingen van het Maagdenhuis. Dit Zuid-Nederlands maniëristisch schilderij bezit een fenomenaal mooi coloriet. Het is ook zowaar het enige schilderij ter wereld waar Christus een roze mantel draagt. Dit schilderij komt uit de kunstcollectie van het ocmw Museum te Antwerpen. Je vind er schilderijen uit de 15e tot en met de 17e eeuw, met werk van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Anton van Dyck,...Download hier detailfoto van na de restauratie pdf.

Restauratie Maria beeld en houten corpus uit de kerk van Dompierre Sur Helpe (Frankrijk).

Herstelling van een bijzonder polychroom Maria beeld uit de Onze Lieve Vrouw kerk van Dompierre. Dit waardevol beeld kreeg terug zijn originele glorieuze  kleurenpracht. De blauwe mantel van deze Madonna werd blootgelegd tijdens de delicate reiniging en werd bijgeretoucheerd. De kleuren symboliseren duurzaamheid, trouw en standvastigheid en herinneren ons aan de rol van de onbevlekte Maagd als Koningin van de hemel. Niettegenstaande de vele schades slaagden we erin de charmes van het authentieke te behouden. De kleuren werden terug in hun oude glorie met een zuivere naturel te voorschijn getoverd. De samenhang van tinten en de warme uitstraling van de polychromie werden door onze verfijnde handen volledig hersteld. foto Maria beeld en de verschillende afwerkingslagen werden onderzocht door stratigrafisch onderzoek. Daarna werd de bovenste afwerkingslaag van de corpus terug geretoucheerd. foto restauratiefases houten christus. foto corpus,restauratie fotototaalfotodetailfotofoto in situ  en foto na restauratie. Momenteel herstellen we het altaar van de kerk Sint-Etton Dompierre-sur-Helpe schets.en foto.

Restauratie van St. Barbara beeldhouwwerk uit de kerk van Blaton.

Renovatie van het Sint Barbara beeld voor de kerk van Bernissart. De mijnwerkers en brandweerlieden kwamen speciaal voor de gelegenheid om de terugkeer van hun patroonheilige te vieren. Het plaasteren beeld van Barbara is kleurrijk gepolychromeerd. Haar hand was volledig afgebroken en in verschillende stukken. De hand werd terug verlijmd en vervolledigd met gips. De afgebroken stukken werden bijgemaakt en gepolychromeerd. De polychromie werd gereinigd en geretoucheerd en voorzien van een beschermlaag. Ik ben trots dat ik met mijn werk een steentje kan bijdragen tot de instandhouding van ons waardevol patrimonium. De heilige Barbara werd volgens de legende door haar vader opgesloten in een toren omdat te veel jonge mannen naar haar hand dongen . Er waren 2 ramen in de toren en ze vroeg om er drie van te maken omdat ze zich bekeerd had tot het christendom en aldus de heilige Drievuldigheid wou eren. Toen haar vader dit vernam liet hij haar folteren en onthoofde hij haar eigenhandig. Hij werd ter plekke door de bliksem getroffen. Op dit schilderij ziet je de toren met 3 ramen, het zwaard en ze houdt een palm in haar hand symbool van de martelaar. Ze is de patroonheilige van de brandweer en de ingenieurs en van de goed voorbereide dood. foto tijdens restauratiefoto tijdens, detailfotototaalfoto tijdens herstellingde restauratiefasesfotoatelierbeeldin situ, detailfoto en het resultaat.

"Rijker Dan Je Denkt" op bezoek bij de gespecialiseerde kunstrestaurateur Frederik Cnockaert.

VTM televisie bezocht kunst restauratie expert Frederik Cnockaert met een schilderij van A.Schelfhout. Een winterlandschap met schaatsers op het ijs, waarbij een schaatser in felgroen werd bijgeschilderd door de overgrootvader. Ik moest deze fout weg nemen en het schilderij reinigen, om zo de waarde van
het werk terug op te krikken. Er is wel wat  kennis en ervaring nodig om op het juiste moment de werking van oplosmiddel te gebruiken bij de
behandeling. Verwondering  en  vervolg  , radio 1 audio  en wtv fragment , tuin ” foto 1 en Foto 2

Restauratie van een schitterende Han Vaas in terracotta aardewerk

We mochten onlangs een vaas in Terracotta uit de Han Dynastie restaureren. Het is een handbeschilderde pot uit klei en zand van delicate kwaliteit uit de 'Han dynastie' (206 B.C.E.- 220 A.D C.E.) Deze handbeschilderde pot uit klei en zand heeft een taxatierapport TL test, certificaat thermoluminescence analyse, oxford authentication Ltd., kunstexpertise van Kotalla Laboratory. Deze schatten de vaas op 2500 jaar oud. Reden genoeg om deze vaas bij atelier kerat terug in orde te laten brengen. Het was leuk puzzelwerk en mits wat geduld lukte het aardig, gelukkig waren alle scherven door de poetsvrouw mooi bewaard in een zak. Deze prachtige vaas schittert nu terug voor de volgende generaties.

Schilderij 'de gestolen Maandag' uit het kasteel Museum Ravenhof te Torhout.

Opdracht van het stadsmuseum was om een verdwenen schilderij te vervangen. Het origineel schilderij is al 50 jaar zoek geraakt na een inbraak. Het Museum had enkel een beschrijving dat de Jachtgodin Diana in een medaillon was geschilderd. De cel erfgoed vroeg mij om een mythologische godin van de aarde te schilderen met diadeem, boog, pijlkoker, windhond en maansikkel bekroning. De creatie mocht nieuw zijn, aangezien er geen foto voorbeeld was van het gestolen origineel ! Maar de nieuwe creatie moest kwa stijl en vormgeving perfect aansluiten bij de andere oude schilderijen. De gobelin tapijt imitatie schildering moest passen bij de originelen. We hebben wel een paar subtiele verzonnen anekdotes, zoals een knipoogje en een ekster in de hoek..Zo kan men zien dat dit doek 'de verloren Maandag' nieuw is. Fotokrantenartikeldetailfoto Diana interviewfilm iedereen beroemd. screenshot sfeerbeeldDiana foto-1foto-2mooi artikel  , detailfoto schilderij detail vogelTekst foto.pdf en detailfoto pdf.

Pod cast met Frederik over de kunstrestauratie in kunst atelier Kerat op radio 1.

Frederik Cnockaert studeerde van 1990 tot 1992 in de kelders van het Museum voor Schone kunsten van Gent. Daarna restaureerde hij 2 jaar aan de Antwerpse historische musea en acht jaar voor de Brugse musea als restaurator. Hij werkte aan topwerken van René Magritte, Rubens, James Ensor, Renoir, Monet, Paul Delvaux. Restaureren is hard werken met de handen en hersenen, en dit in combinatie met kennis der chemische producten. Hoe je de oplosmiddelen moet mengen en hoe je deze bij het "reinigen" moet aanwenden. Frederik heeft kennis van pigmenten, bindmiddelen en vernissen. Klik hier om dit artikel te lezen.  of beluister dit audio fragment de goede restaurateur op radio 1.

Beelden en schilderijen in ere hersteld voor de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opneming kerk van Zutendaal.

Het prachtige kerkje Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemelopneming te Zutendaal, in het verre Limburg heeft een mooie restauratie gekregen. Kerat bvba was hoofdaannemer voor de restauratie van de schilderijen, bas-reliëfs, beelden zoals O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en houten corpus cruxifix beeld met kruis. Jos roux was de leiding gevende architect en verklaarde dat de werken professioneel en correct werden gerestaureerd. Ziehier pdf met attest van goede uitvoering. en Foto van gerestaureerd Christus beeld.pdf

Restauratie van een waardevol 19de eeuws beeld van Marie Antoinette.

Een prachtig buste beeld van Marie-Antoinette was van haar sokkel gevallen. Er waren zware breuken ter hoogte van het hoofd. Ze was tijdens de franse revolutie onthoofd en nu voor een tweede keer door het ongeval. Ik was blij dat ik met mijn vakmanschap een steentje kon bijdragen tot de instandhouding van dit waardevol patrimonium. Dit beeld in ons huis hebben ter herstelling was een hele eer ! Download hier foto beeld na restauratie.pdf , foto voor en tijdens restauratie en sfeerbeeld.pdf .

Kunstatelier Kerat krijgt voor zijn vakmanschap erkenning met " Label master of Craftsmanship ".

Toveren met verf en met de realiteit achter de realiteit. Het oog verleiden, dat is wat kunstenaars 'pur sang' doen. In dit boek werden de vakmensen uitgekozen op basis van hun kennis en vaardigheid. Frederik Cnockaert geeft met zijn atelier reeds vele jaren een internationale positieve uitstraling aan zijn métier. Hij is niet te verlegen om een knipoog of een grapje te verwerken in zijn restauraties. Hij werkt met zijn Kunstatelier Kerat en aanhoudende passie steeds naar een kwalitatief top resultaat toe. Het kunstboek Manufactum is verkrijgbaar in 3 talen, oude ambachten zijn springlevend.pdf,  download hier een fragment en Fragmentje bezoek . Download manufactum.pdf

Bestel een creatie op maat bij een Vlaams kunstenaar ! Laat jezelf eens verwennen of je vrienden op een originele manier verrassen?

Wil je een kunstwerk op jouw maat? bv. een replica of een unieke creatie of een portret ? Dat kan ! Je kan jezelf verwennen en of vrienden en dit op een wel erg originele manier !  Frederik en zijn dochter Helena cnockaert maken occasioneel unieke kunst, schilderijen op basis van foto’s. Helena Cnockaert werkt vooral met textiele materialen. We kunnen personen en of dieren schilderen op verschillende formaten. Het kunstwerk word steeds geleverd met certificaat van echtheid.  bv. dit schilderij Diana op maat.pdf,  schilderij portret wielrenner.pdfontwerpstudie.pdf , aanlegtekening of het resultaat.pdf

 

Kunstdocumentaire op VRT Televisie serie 'topservice' over de atelier chef van kerat bv.

De kunst herstellingen van Frederik werden live gefilmd door een vurige ‘compagnon de route van Tv1. Gewapend met penselen, pigmenten en wattenstaafjes gaf Frederik demonstraties van zijn kunde..’ https://www.made-in.be/west-vlaanderen/top-west-vlamingen-schitteren-op-het-scherm/ ,  Link naar Tv- opname VRT-één , Deel 1, deel 2,  deel 3,  deel 4. Daarna kwam er een radio1 reportage, download hier een audio-fragment Kunst is mijn leven , het is de rode draad doorheen mijn hele leven..  goede vakman restaurateur , Musea . video fragment bezoek van bezoek aan het kunstatelier kerat. Restaureren is hard werken en een combinatie van onderzoek, analyse, vakkennis en  artistieke feeling. https://www.linkedin.com/pulse/primo-interview-met-frederik-cnockaert-frederik-cnockaert , Foto met Fre .pdf  foto Magritte.pdf

Een 19 de eeuwse kopie gekocht voor geboorte dochter, bleek na restauratie een origineel schilderij van zeer bekende meester te zijn.

In 1997 vond ik een beschadigd schilderij in een antiquariaat te Rijsel. De antiekhandelaar verkocht het werk als een 19de eeuwse kopie naar Poussin. Ik kocht het werk omdat ik er wel wat kwalitatiet in zag..Het schilderij bleek barslecht gerestaureerd, de fijne details overschilderd... De schaking van Helena, na de restauratie bleek dit schilderij, 300 jaar ouder dan gedacht. Ik noemde mijn pasgeboren dochter Helena toen naar de titel van de werk. Helena Cnockaert nu 21 lentes jong, is blij met de erfenis van dit mythologisch tafereel. Ik mocht ermee gaan naar 'Stukken van Mensen' op Play4 maar het verhaal is te mooi en mijn ontdekking van de handtekening  'Eglon van der Neer' als de kers op de taart...Ik wil dit schilderij niet verder verkopen..De kunstenaar wordt geprezen voor zijn typische lichtspel en er is niemand die satijn ooit beter schilderde Download hier krantenartikel uit de Standaard , Zelf geschreven tekst over de schaking van Helena.pdf , Foto van Helena Cnockaert en Frederik bij het schilderij en Detailfoto in pdf.

We herstellen ook beschadigde lijsten, kaders en vergulde omlijstingen.

Lijsten en schilderij zijn één geheel ! Wij hebben veel ervaring in lijsten renovaties. We reinigen en herstellen en brengen de oorspronkelijke uitstraling van het kader zo goed als mogelijk in zijn authentieke toestand. De restauratie van een kader omvat meestal de volgende stappen: Reiniging van kader met aangepaste producten, restauratie, heropmaak, al dan niet met moule (bij herstelling van volledige hoek), aanbrengen slagmetaal of goud, in kleur zetten, patineren waar nodig (verouderingstechniek). download banner contact kerat.pdf

KERAT werd geïnterviewd als gastexpert voor het nieuwsprogramma ' Terzake '.

Frederik Cnockaert sprak in "Terzake" op de VRT- Canvas over het belang van behoud/onderhoud van erfgoed. Hij sprak over ons Vlaamse kunsterfgoed en het gebrek aan transparantie bij restauratie subsidies. Hij kaart hierbij de wantoestanden aan bij erfgoeddiensten en de vriendjespolitiek bij toewijzingen overheisdsopdrachten. Frederik vraagt naar eerlijke kansen bij prijsaanvragen en aanbestedingen door de overheid. beluister dit audio fragment de goede restaurateur  en een fragment van Ter zake op vrt

Het gerestaureerd Mariabeeld is terug in Lourdesgrot Vrijbos te Houthulst. “Maria schittert terug”.

In het Rotsebos straalt het devotiebeeld van onze Lieve Vrouw van Lourdes, nu terug zoals de Grot er in 1860 uitzag. De verflaag schilferde af door de schimmel aantasting en brandstichting. De originele kleuren, werden vrijgelegd, zoals het roosje op de voetjes van Maria die oorspronkelijke “oud roze” was. Dit beeld uit gebakken klei, ook wel terracotta genoemd, meet 97 cm en is vrij groot voor dit type beeld. Het beeld uit 1857 overleefde oorlogsgeweld, windstormen,..en heeft derhalve een grote historische waarde. Veel bedevaarders vertellen over de miraculeuze genezingen na hun bezoek aan deze oudste “Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes grot” uit ons land. Bekijk hier de video met Notre dame de lourdes.

Restauratie van corpus uit Sint Michielskerk van Avekapelle Veurne.

Christus aan het Kruis had na 300 jaar zwaar te lijden aan houtrot. Dit door erfgoed beschermd beeld moest dringend gerestaureerd worden. De jarenlange aanwezigheid van een vogelnest op het hoofd, maakte dit hoofd bijna reddeloos verloren. Vogels hadden in het hoofd van Jezus zitten broeden. Deze calvarie. was door de vochtigheid zwaar beschimmeld. De golgotha is herrezen uit zijn lamentabele toestand en kreeg door de restauratie zijn uitstraling terug. De eerste behandelingen was de fixatie van de oude verfresten met zachte hand en chirurgische precisie. Daarna volgden nog restauratieve behandelingen die dit artefact, terug tot nieuw leven brachten. De restauratie behandelingen waren uiterst dringend om het voortbestaan van dit beeldhouwwerk niet volledig in gevaar te brengen. Toen we het beeld voor het eerst zagen liggen in een hoek van een loods, leek het hopeloos verloren. Het leek klaar te liggen voor ’t containerpark. Het artefact zat vol met zwakke plekken, de knieën, de borst en aan de heup waren zeer zwaar beschadigd. Aan dit kunstwerk werd in de 18 de eeuw met hart en ziel gebeeldhouwd. Tijdens de restauratie hebben we dit kunstwerk met dezelfde liefde en passie verzorgd. Voor de polychromie baseerden we ons op de resultaten van verfonderzoek en oude foto's van tijdens WO II. Om de authenticiteit van het kunstwerk te bewaren, werd de kleurbepaling tevens gebaseerd op documentaties van christus beelden uit de regio. Dit prachtig kruisbeeld werd nadien terug bevestigd aan zijn kruis met de ontroestte smeedijzeren nagels en schittert nu voor de volgende generaties. Na 3 eeuwen hangt het troostende corpus terug met zijn ingetogen uitstraling. “De pandemie zal wel overgaan, maar om er tegen te vechten moeten we allemaal spiritueel verenigd blijven.” Deze restauratie een boodschap van eenheid en hoop in een tijd waarin het coronavirus veel mensen uit elkaar haalt. Dit prachtig, tijdloos kunstwerk staat steeds ter beschikking van mensen om ernaar te kijken en erdoor geïnspireerd te worden. We doen er alles aan om een levenslange garantie aan dit kunstwerk te geven. “ Dit bijzondere Kunstvoorwerp herinnert ons eraan dat onze menselijke geest onbeperkte mogelijkheden heeft, en dit om wonderen te creëren die eeuwenlang meegaan.” Twee jaar lang duurde het herstelproces, maar nu is Christus herrezen aan de kerk. Er hangt nu ook een vogelwering ter bescherming. Ik ben dankbaar en trots dat ik met mijn werk een steentje kan bijdragen tot de instandhouding van ons waardevol patrimonium.  Foto voor restauratieCorpus tijdens restauratie, detailfoto schadefotobeschrijving en foto na restauratie..

Atelier Kerat mocht een schilderij creëren voor de wereldkampioen wielrennen.

Frederik Cnockaert schilderde in opdracht een portret van de heroïsche triomfator wielrenner. De legendarische fietser zit triomfantelijk in zijn regenboogtrui, op een steigerende witte schimmel. De coureur werd ietwat komisch afgebeeld, als een onoverwinnelijke coureur te paard. De legende die verovert, van een paard to wheelie'. Met klassiek métier en vakmanschap, en een humoristische sneer naar de realiteit. Zie powerpoint hier. De totale kostprijs voor dit schilderij op factuur met echtheidscertificaat was 3700 €. Indien je ook interesse hebt in een schilderij 'op maat' naar een eigen budget met idee (bv. rond thema dier/mens,...) Dan kan dit gelijkaardig geschilderd worden, Voorbeeld neem gerust contact mail info@kerat.be  beginfaseresultaat en detail.

Restauratie vergulding op houten engel uit de St.-Christoffelkerk te Evergem.

Een gesculpteerde houten engel daterende uit de vroege 19 de eeuw was beschadigd. Deze waardevolle en zeldzame engel sculptuur was per ongeluk van het altaar gevallen. Het hoofd de vleugels en de voeten waren afgebroken en de polychromie beschadigd. De schade was zeer groot omdat het beelden vol houtworm en schimmel zat. We hebben de houtworm eerst deskundig bestreden want door de beschadigingen en talloze houtworm gaten was het beeld zeer fragiel. De vroegere restauratie opvulling met gips werd vervangen door hout en epoxie plamuur. De vleugels, armen en het hoofd werden opnieuw bevestigd d.m.v. omkeerbare lijm. De overschilderingen met goudverf werden verwijderd en de slijtages gelaten. Na vrijlegging daarvan zagen we oude verguldingen in combinatie met bladzilver. De slijtages werden geretoucheerd met mica goudpoeder en bladzilver, daar waar storend. Eerst werd met een omkeerbare verf op waterbasis gewerkt, waarop een waslaag over het geheel werd over gestreken. Daarna kwam de finale afwerking dmv. glacis retouches gebonden in natuurhars en lichtechte pigmenten. Na afwerking van de punt retouches en de doordroging van het oplosmiddel werd over het werk een definitieve beschermlaag aangebracht met microkristalijne was. Deze beschermlaag is lichtecht en heeft reeds lang zijn stabiliteit bewezen). downoad hier.pdf en  Foto van de restaurateur Frederik aan het werk

Kunstatelier Kerat kreeg de officiële erkenning certificatie als ‘ Erkend Ambachtelijk atelier ’.

Bij de nationale en internationale pers blijft ons hart voor erfgoed en ons vakmanschap niet onopgemerkt. Ons atelier werd in de kijker geplaatst en we kregen eindelijk de erkenning voor onze jarenlange continuïteit en inzet. D.m.v. een officiële certificatie als ‘Erkend Ambachtman met kwaliteitslabel’ door overheid FOD Economie België. Kerat bv. is trots op deze erkenning het is een beloning voor het respect die we besteden aan ons kunstpatrimonium. “Wie het kleine niet (be)geert, is het grote niet weert ! » (ancien proverbe flamand) . Beluister hier het audio fragment radio 1. en Download hier voorbeeld creatie schilderij Dianadownload hier focus tv film over ambacht.  FLYER

Kunstatelier Kerat werkte mee aan de redding van het waardevol kunst patrimonium in het kasteel d'Ursel te Hingene.

In opdracht van de provincie Antwerpen werd een replica geschilderd van de gestolen decoratieve marmers in 'rouge royal'. De nog aanwezige marmer werd hersteld, en de ontbrekende werden bijgeschilderd, geretoucheerd met lichtechte stabiele pigmenten gebonden in harsvernis. Marmer-imitatie op schouw, decoratie en restauratie in situ op een top locatie.Download hier foto van de immitatie marmerschildering. pdf audio fragment mp4.  Download hier referentie foto in Pdf. 

Atelier Kerat maakt occasioneel kunstige 'fine art' op maat van de klant.

We maken occasioneel studies geïnspireerd naar grote meesters die we speciaal bewonderen. Maakte onlangs een hommage aan Ensor en Magritte in hun stijl. We kunnen naast studies replica's en reconstructies maken. We maken een éénmalig uniek ambachtelijke kunstwerken met een sterk verhaal. Met "certificaat van echtheid" en factuur. Ziehier het resultaat. Er zijn verschillende technieken en formaten mogelijk steeds met exclusieve hoogwaardige materialen. Kom naar de opendeurdag met je idee of mail naar cnockaert.frederik@gmail.com tel. 0495513387 voor een afspraak in ons atelier. Download hier dit WTV nieuwsitem waarbij een voorbeeld van onze werkzaamheden die we uitvoerden voor het museum in het kasteel Ravenhofvoorbeeld creatie schilderij Godin Diana.pdfkunstwerk fre, kunst en  voorbeeld kunst op maat.pdf.

Restauratie 17 de eeuwse houten beelden voor de Veurnse Boetprocessie.

Deze unieke processie van de  Sodaliteit en de Gekruisigde Zaligmaker is erkend  als immaterieel werelderfgoed ! Het calvariekruis wordt jaarlijks meegedragen tijdens de Boeteprocessie. In de 17de eeuw (1637) sticht Jacob Clou, een monnik van de plaatselijke St. Niklaasabdij, de 'Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker'. Deze broederschap van leken moest o.a. ieder jaar de pas opgerichte Vastenkruisweg organiseren. In 1644 organiseren de Veurnse Capucijnen een processie om gespaard te worden van pest en oorlog; een veertigtal leden van de 'Sodaliteit' nemen deel aan deze processie. In 1646 neemt de 'Sodaliteit' zelf het initiatief voor een boetprocessie; de boetelingen waren gekleed in een ruwe bruine boetepij en trokken met een zwaar kruis op hun schouders door de straten van Veurne. Omstreeks 1700 verschenen de eerste 'beeldengroepen' die door boetelingen werden gedragen en werden bezinningsteksten, de 'spraken' luidop voorgedragen. De processie werd daarna aangevuld met nog meer bijbelse taferelen, zodat de huidige Boetprocessie op een volkse, levendige manier zowel het Oude als het Nieuwe Testament uitbeeldt met als hoogtepunt het lijden en de dood van Christus; in zijn spoor stappen ook de honderden anonieme boetelingen.artikel