NL | EN

Kerat in woord & beeld

Kunstatelier kerat wenst jullie prettige kerstdagen en feestdagen en een gelukkig 2022 !

Deze neo-gotische kerstbeelden zijn van de Sint-Jansparochie uit Kortrijk en hebben we onlangs gerestaureerd i.o.v. Slabbinck nv. De Sint-Jansparochie in de St-Janskerk of Sint-Jan-de-Doperkerk bevindt zich in de Belgische stad Kortrijk in de wijk Sint-Jan. De toren van de kerk is 58 meter hoog. De kerk is exemplarisch voor de neogotiek is sinds 2003 een beschermd monument. In 1906 werd de parochie Sint-Jan Baptist te Kortrijk gesticht in de stadswijk Sint-Jan. Daarop besloot men om aan het Sint-Jansplein een nieuwe parochiekerk te bouwen. De Sint-Janskerk, naar een ontwerp van architect Jules Coomans, werd gebouwd op initiatief van het Groeninge comité dat op het slagveld van de Guldensporenslag, waarop een stadsuitbreiding was gepland, een nieuwe parochiekerk wou. Aanvankelijk wilde men de kerk toewijden aan O.-L.-Vrouw van Groeninge, maar omdat er in Kortrijk al een O.-L.-Vrouwkerk bestond, koos men voor Sint-Jan-de-Doper (Sint-Jan Baptist) ter herinnering aan een verdwenen kapel in Kortrijk. Op 29 oktober 1911 werd de kerk plechtig in gebruik genomen. Foto van de gerestaureerde kerstbeelden

Iedere 'eerste' zondag van de maand is er opendeurdag in ons atelier, maar vanaf 2022 enkel op afspraak.

Hou iedere eerst zondag van de maand vrij !  Kunstrestauratie atelier Kerat zwiert dan zijn deuren open. Heb je een schilderij, beeld of omlijsting waaraan iets verbeterd kan worden ? Neem het gerust mee. Graag op voorhand een mailtje te sturen naar info@kerat.be. Liefst met een beschrijving van het te behandelen kunstwerk. Ik schat dan in hoelang ik tijd zal nodig hebben en  plan het bezoek in. Een herstelkost, prijsindicatie volgt na een eerste onderzoek in ons atelier. Er volgt vrijblijvend een kostprijsberekening. Een goede restauratie geeft steeds een meerwaarde aan uw kunstwerk. Mail gerust naar cnockaert.frederik@gmail.com of gsm 0495513387. DOWNLOAD hier de uitnodiging.pdfdownload hier het nieuw 2-luik voor 2021 en download hier het visitekaartje van fre.pdf .

Opdracht van Graaf Henri d'Udekem d'Acoz de oom van Mathilde d'Udekem d'Acoz, de zevende Koningin der Belgen.

We mochten voor de erfgenamen van d'Udekem d'Acoz een obiit schilderen. Dergelijk herdenkingsbord is een pièce unique die we ook voor u kunnen maken. Door de talloze restauraties van rouwblazoenen (Obiits) kregen wij de technieken onder de knie om zelf ook deze te schilderen volgens de oude tradities. Wat begon bij een kopie van een niet te redden origineel wapenschild leidde tot opdrachten voor het maken van nieuwe rouwblazoenen. Adellijke families maar ook heemkundige organisaties en particulieren willen die traditie in eer willen houden en weten onze vaardigheid daarin te appreciëren. Het gedenkteken is een rouwbord (in de volksmond ook bekend als obiit). Dergelijke ruitvormige schilderijen werden vroeger in de kerken opgehangen bij het heengaan van een telg uit een adellijk geslacht. In het midden van het bord staat dan het familiewapen van de overleden edelman of –dame.

Restauratie polychromie van houten Sint Elooi uit St- Elooiskerk van Kortrijk.

De Pastorale Eenheid Emmaüs Kuurne nam het initiatief om het waardevol beeld van Sint-Elooi te laten herstellen. Het beeld prijkt nu in de Kortrijkse Sint-Elooiskerk.  St-Elooi, patroonheilige van de geloofsgemeenschap van de dekenij van Kortrijk. Het 17 de eeuwse Sint-Elooisbeeld is afkomstig van de Sint-Rochuskerk. Het beeld stond oorspronkelijk in de Wallekapel die gelegen was in de wijk met dezelfde naam, ten zuiden van de binnenstad. Deze kapel bestond al in 1370. Het beeld is 90 cm hoog en gemaakt uit één eikenhouten blok ( goed zichtbaar aan de achterkant). Het beeldhouwwerk was door de jaren heen beschadigd en vervuild geraakt. Atelier Van Overschelde restaureerde  het houtsnijwerk en restaurateur Frederik Cnockaert de polychromie. Na de verwijdering van de vergeelde vernis kwam de oude polychromie weer tot zijn recht. Deze restauratie is een mooi voorbeeld van hoe ons religieus erfgoed mits de nodige aandacht en zorg in stand kan worden gehouden. De heilige Eligius van Noyon is de patroonheilige van de metaalbewerkers, goudsmeden, slotenmakers,.. Maar ook beschermheilige tegen epidemieën, dat komt van pas dezer dagen. Foto voor de restauratie.pdftotaalfoto van het beeld tijdens de restauratie.pdf , detailfoto tijdens de restauratie pdf. en foto na de restauratie.pdf

Het iconisch schilderij "de slag der gulden sporen" wordt gerestaureerd door Atelier Kerat.

Dit topschilderij heeft een adembenemende geschiedenis die bulkt van de verhalen. Het is tevens van een zeer groot historisch en erfgoedkundig belang. Het is een echte erfgoedparel uit de 19de eeuw die de overwinning symboliseert van ons Land op de toenmalige onderdrukker. Een strijd voor onze vrijheid en onafhankelijkheid ! Je kan het zien als de geboorteakte van ons Vlaams cultureel patrimonium ? Een getuigenis van de romantiek van een heroïsch tijdperk. De kunstenaar "De Keyser Nicaise", werd zo beroemd na de creatie van dit waardevol erfgoed, dat hij later zijn eigen straatnaam kreeg in Antwerpen (de Dekeyzer lei ). Dit kunstobject is één van de weinige tastbare bakermatten van onze Vlaamse bewustwording. Het was mij dan ook een eer om mijn steentje te kunnen bijdragen aan de verdere uitstraling van ons erfgoed. Voor de Belgische romantiek kan hij worden aanzien als  één van de top historieschilders (stijl art pompier). Maar voor het cultureel patrimonium kan hij worden aanzien als werelderfgoed. Na onze restauratie zien we nu veel meer nuance en dieptewerking in dit subliem kunstwerk. Tijdens de restauratie werd de verflaag nauwgezet hersteld waardoor de frisse originele kleuren nu weer zichtbaar zijn. De pracht van weleer is terug: “Dit historisch schilderij is nu in ere hersteld en klaar om in een salon te hangen”. "Zorg" dragen voor ons cultureel erfgoed, dat is onze job ! Respect voor ons Vlaams cultuurpatrimonium en in 2022 zal het 720 jaar geleden dat de heroïsche Guldensporenslag heeft plaats gevonden. Dat zal vuurwerk geven. We zijn  zeer vereerd om dit topstuk uit ons waardevol onroerend erfgoed te mogen herstellen. Het belang van dit kunstwerk voor onze geschiedenis is zeer groot want dit kunstwerk geeft mee vormgegeven aan het verhaal van onze Vlaamse identiteit”.

We moeten het verhaal van ons Vlaams erfgoed kunnen verder vertellen, daarom is deze restauratie zo belangrijk.

Foto van Frederik met het schilderij van De Keyzer ,Het bezoek van Wtv Focus Tv was de extra kers op de taart..eigen tekst over deze slag-1-vervolg eigen tekst.pdf en pers tekst.pdf 1 ,tekst pag.2tekst 3.pdftekst 4.pdftekst 5.pdf. De restaurateur tijdens restauratie.pdf , De restaurateur aan het werk.pdf en download hier versie in pdf. Foto na restauratie.pdf

Restauratie van een belangrijk 17 de eeuws meester schilderij, familieportret geschilderd door Van Mierevelt.

Uit een vooraanstaande collectie kregen we de opdracht om een topschilderij van "Van Mierevelt" te herstellen. Er werd ons gevraagd om de verouderde vuil en vernislagen te verwijderen zodat de sprankelende kleuren terug zichtbaar worden. Michiel van Mierevelt was één van de meest vooraanstaande portretschilders in de 17e eeuw. Volgens Karel van Mander was hij al op jeugdige leeftijd beter in staat te  schilderen dan menig van zijn leermeesters. Dit werk van deze beeldende kunstenaar behoort tot wereld erfgoed. Ik ben trots dat ik o.a. ook via dit werk opnieuw een steentje kan bijdragen tot de instandhouding van ons schoon ergoed, tot de redding van ons waardevol patrimonium. Download Foto schilderij.pdf , detail portret.pdf en Van Mierevelt tijdens restauratie.pdf

Ben trots op de restauratie van deze Kruiswegstatie uit de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen kerk.

Dit schilderij hangt in een mooi kerkje in de wijk Ver-Assebroek in de deelgemeente Assebroek (gelegen nabij de Belgische stad Brugge).  De kerk van de parochie O-L-Vr Onbevlekt Ontvangen heeft helaas last gehad van vandalisme. Er werd een schilderij op koper van de muur gerukt en zwaar beschadigd door iemand met geestes problemen... Het beschadigd schilderij heeft als voorstelling 'Jezus neemt zijn kruis op'. Het is geschilderd met een goudkleurige achtergrond in geperst metaal met een repetitief brokaatmotief. Het koperen paneel zit in een houten lijst met neogotische versiering die is getopt met een leliekruis. Onderaan het tafereel een beschilderde banderol met volgende tekst in gotische letters: "+ Jesus neemt zijn kruis op.". Onder het kruisje een beschilderde banderol met het Romeinse cijfer II. Dit olieverfschilderij op een metalen drager maakt deel uit van de veertien staties van de kruisweg. Deze staties symboliseren het lijdensverhaal van Christus. In de goede week wordt er een rondgang georganiseerd in de kerk waar ze ophangen en aan elke afbeelding wordt dan gebeden. Datering van dit schilderij is ca. 1920. De stijl is neogotiek. Foto voor de herstelling pdf. en Ziehier het resultaat na herstelling in pdf.  

op Radio 2 reporter op bezoek in ons atelier voor onderzoek naar mysteries...

Radio 2 reporter Jolien kwam langs bij het CNOC-arts hof. De Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert een onafhankelijk en neutraal kunstexpert vertelt. Ik geef de kunst graag terug zijn oude glorie, een nieuw leven geven. Beluister het fragment.  https://radio2.be/luister/select/start-je-dag-west-vlaanderen/radio-2-mysteries-in-welke-staat-zouden-we-de-schilderijen-terugvinden.  Mysteriejager Jolien zoekt naar de schilderijen die een Britse soldaat begroef in Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als we de schilderijen zouden vinden, in welke staat zouden ze dan zijn? download hier mysterie bezoek aan de Hoogweg_42.mp4

We mochten een mooi schilderij herstellen voor de Sint Martinuskerk van Ardooie

Het 19 de eeuws schilderij van L.v.d. Kerckhove was broodnodig aan een opfrisbeurt toe. De voorstelling van dit doek is “O.-L.-Vrouw schenkt de rozenkrans aan Dominicus Guzman”. Dit kunstwerk bevat de vele typische Dominicus elementen; zoals de hond met de toorts, de wereldbol en het ontvangen van een rozenkrans uit de handen van O.L. Vrouw.. Er was vervuiling door kaarsvet maar ook vergeelde vernis, stof en schimmel... Guzman Domingo is bekend als Dominicus van Osama en stichter van de dominicanen Predikherenorde. Hij bevorderde de verspreiding van de H. Rozenkrans. Hij stierf in 1221. Zijn doel was het heil van de zielen door prediking én broederschap.. via de zoektocht naar waarheid, ‘veritas’ in het Latijn, dat is  een kenmerk van deze orde is, dat men poogt niets te verkondigen waar men zelf niet in gelooft. Foto met fre tijdens de plaatsing van het schilderij op stelling.pdf en het schilderij met D. Guzman.pdf

Restauratie groot portret schilderij "officier d’artillerie Campagne" 1914-18, F. Van Acker.

Ziehier een foto van het schilderij na de restauratie.pdf . Detail van het schilderij..Ben blij met de eervolle restauratie opdracht voor het prachtige Memorial Museum Passchendaele 1917 van Zonnebeke. Het herstel van een levensgroot olieverfschilderij op doek en de houten sierlijst. Dit uniek historisch portret was vroeger nog jarenlang opgeslagen in de reserves van de Brugse Musea. Het was dringend aan restauratie toe, de verf schilferde af en de vernis was vergeeld en dof geworden door oxidatie. De oude restauraties van scheuren werden bijgewerkt en de schimmel werd behandeld. Met veel genoegen hebben we deze opdracht voor dit Museum tot een goed eind kunnen brengen..Belgische artillerie luitenant.pdf  en nog een detail foto in pdf  van een Belgische artillerie luitenant door Van Acker Florimond.

Er verscheen een leuk artikel in Dag allemaal. Lees dit onderaan in deze bijlage.

Ben je op zoek naar een leuke activiteit voor uw vriendengroep ? Ben je benieuwd naar het verhaal achter bijzondere voorwerpen ! laat u dan betoveren in een prachtige ambiance met prachtige kunststukken. Je kan wegdromen in een sprookjesachtig landgoed. Backstage kun je zien hoe een 'kunstrestaurateur' werkt, en leeft in zijn habitat. De bezieling en passie zijn de rode draad, het verbindend element in zijn cultuurstek, samen met zijn allesoverheersende ' grote hart' voor schoonheid. Het kunstdomein Cnoc-art, kan enkel bezocht worden afspraak zowel s’ avonds als in het weekend en op feestdagen. De tijdsduur voor de gegidste rondgang is normaal ca. 1 tot max. 2 uur. Je kan je er genieten van het restaurateurs atelier, de tuin, vijvers en de bijzondere architecturale folies. Een bezoek aan dit oord, is een niet te vergeten en unieke culturele belevenis. De kostprijs is 8.5 € p.p. incl. btw.  Bij kleinere groep is de min. groepstarief  115 € incl. btw. Download hier het artikel in dag allemaal , Detail portret foto.pdf en  Download hier de invitatie.pdf 

Miraculeus beeldje van Onze-Lieve-Vrouw uit kapel Kerselare Edelare.

We zijn trots dat we de replica van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt mochten polychromeren. De staande Maria met kind werd een tijdje terug opnieuw gemaakt door het atelier Vanoverschelde. Hij beeldhouwde de gracieuze Moeder die haar liggend kindje haar baby "Jezus", dat in een doek gewikkeld is, vasthoudt. Het originele beeld werd vroeger in een kersenboom geplaatst en verschillende wonderen zijn er voorgevallen. Het nieuwe beeld, vervangt het zeldzame reliek dat vereerd wordt als 'wonderlijk'. Dit omdat de kapel afbrandde en als bij mirakel het beeld bewaard bleef. De replica zal bewonderd kunnen worden bij speciale gelegenheden in de Onze Lieve Vrouw kapel. Het unieke beeld wordt dan geëxposeerd in de kapel die verrees nadat de oude verbrand was. Het originele beeldhouwwerk is een belangrijke getuige van de eeuwenlange Maria devotie in dit bedevaartsoord, die reeds eeuwenlang een grote stroom bedevaarders aan trekt van tot ver buiten de parochiegrenzen. De originele sculptuur uit de gotiek zal uit veiligheidsoverwegingen bewaard worden in een kluis.Het origineel.pdf,  download hier mijn tekst over polychromie.pdf en Download hier de foto met het beeld in Pdf. en Ziehier foto van het oude beeld naast de replica.pdf.

Polychromie voor replica van de verdwenen gestolen soldaat uit het retabel kerk in Zomergem.

Een beeld van een slapende soldaat is verdwenen uit het altaar van de Sint Martinus kerk te Zomergem. De ontvreemding is nooit van dit beeld uit het retabel blijft een mysterie. De leegte die deze diefstal achterliet in de kerk, was groot. Daardoor werd beslist door de kerkraad om dit gestolen beeld te laten reconstrueren. De houtbeeldhouwer D. Vanoverschelde sculpteerde de soldaat volgens de bestaande foto's van het origineel. Na de goedkeuring van het ontwerp in klei werd het nieuwe beeld vervolgens gekapt in eikenhout. Het kunstwerk werd verder afgewerkt, gepolychromeerd door Frederik Cnockaert. Hij kleurde het nieuwe beeld volgens de kleuren van de rest van het retabel. De houten zijaltaren retabels zijn gebeeldhouwd door Aloïs De Beule. Eerste fase grondlaag pdf. en Ziehier replica gestolen soldaat - Pdf. van het resultaat. en   De legende per fase.pdf en Ziehier het eindresultaat in pdf.

Herstel van ontbrekende arm en de kleurrijke polychromie op Heilig-Hart beeld.

Als specialist in het polychromeren van kunstvoorwerpen, kregen we de aanvraag om een Jezus Christus beeld te herstellen. Een sculptuur in gemengde techniek met o.a. ook zowel ongeglazuurde als geglazuurd keramiek was verwerkt. Foto toestand voor en na.pdf  We hielden vast aan het principe van maximaal behoud van historisch materiaal en respect voor ouderdom en verwering. De conservatie primeerde op de restauratie, maar er ontbrak een hand en kleur. De arm bijmaken en het "meerkleurig" bijgeschilderen resulteerde in een restauratie. Deze kleurtechniek van polychromie uwordt reeds sinds de klassieke oudheid bij artefacten toegepast. Het beschilderen van een beeld is een discipline waar wij veel ervaring in hebben. De gebruikte pigmenten zijn eerder van minerale oorsprong en de kleurstoffen organisch. Naar gelang de ondergrond en het beoogde resultaat werden diverse media gebruikt zoals minerale bindmiddelen, maar ook harsen en proteïnen die worden gemengd met pigmenten. De wellicht meest waardevolle techniek is het aanbrengen van bladgoud, dat op zeer diverse manieren kan word afgewerkt. 

Atelier Kerat restaureerde de kunstwerken uit de Sint-Lambertus Kerk Parike (Brakel).

Ons atelier herstelde de verwaarloosde schilderijen terug in zijn ere voor de St.-Lambertuskerk te Parike.  Waaronder het groot hoofdaltaar schilderij Onze-Lieve-Vrouw ten hemelopneming van Gaspar de Crayer. Deze beschermde kerk kreeg subsidies van onroerend erfgoed, van de Vlaamse overheid voor deze renovatiewerken. De leiding gevende architecten van het Bureau Depotter Bressers uit Gent, en de subsidiërende Vlaamse overheden van onroerend erfgoed, het VIOE, waren vol lof over de geslaagde kunst restauratie werken. Ziehier in PDF formaat het bewijs  Attest met proces verbaal van aanvaarding goede uitvoering der restauratie werken.  1/Download hier foto van de restaurateur bij de aanvang van het werk.. 2/ Download hier pdf. engel voor en na reiniging. 3/ Foto met frederik die aan het retoucheren is.pdf  4/ Totaalopname in pdf van het schilderij na restauratie. en De verschillende restauratie fases.pdf 

Restauratie van belangrijk 16de-eeuws top schilderij voor het Maagdenhuis Museum.

Dit schilderij van Jacob de Backer toont een Bijbels tafereel waarbij Jezus de kinderen tot hem laat komen: ’Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ (Mc,10, 13-16). Die thematiek sluit nauw aan bij de instellingen van het Maagdenhuis. Dit Zuid-Nederlands maniëristisch schilderij bezit een fenomenaal mooi coloriet. Het is ook zowaar het enige schilderij ter wereld waar Christus een roze mantel draagt. Dit schilderij komt uit de kunstcollectie van het ocmw Museum te Antwerpen. Je vind er schilderijen uit de 15e tot en met de 17e eeuw, met werk van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Anton van Dyck,...Download hier detailfoto van na de restauratie pdf.

Restauratie Maria beeld uit de kerk van Dompierre Sur Helpe (Frankrijk).

Herstelling van een bijzonder polychroom Maria beeld uit de Onze Lieve Vrouw kerk van Dompierre. Dit waardevol beeld kreeg terug zijn originele glorieuze  kleurenpracht. De blauwe mantel van deze Madonna werd blootgelegd tijdens de delicate reiniging en werd bijgeretoucheerd. De kleuren symboliseren duurzaamheid, trouw en standvastigheid en herinneren ons aan de rol van de onbevlekte Maagd als Koningin van de hemel. Niettegenstaande de vele schades slaagden we erin de charmes van het authentieke te behouden. De kleuren werden terug in hun oude glorie met een zuivere naturel te voorschijn getoverd. De samenhang van tinten en de warme uitstraling van de polychromie werden door onze verfijnde handen volledig hersteld. Download hier het resultaat in pdf.

Restauratie van St. Barbara beeldhouwwerk uit de kerk van Blaton.

Renovatie van het Sint Barbara beeld voor de kerk van Bernissart. De mijnwerkers en brandweerlieden kwamen speciaal voor de gelegenheid om de terugkeer van hun patroonheilige te vieren. Het plaasteren beeld van Barbara is kleurrijk gepolychromeerd. Haar hand was volledig afgebroken en in verschillende stukken. De hand werd terug verlijmd en vervolledigd met gips. De afgebroken stukken werden bijgemaakt en gepolychromeerd. De polychromie werd gereinigd en geretoucheerd en voorzien van een beschermlaag. Ik ben trots dat ik met mijn werk een steentje kan bijdragen tot de instandhouding van ons waardevol patrimonium. De heilige Barbara werd volgens de legende door haar vader opgesloten in een toren omdat te veel jonge mannen naar haar hand dongen . Er waren 2 ramen in de toren en ze vroeg om er drie van te maken omdat ze zich bekeerd had tot het christendom en aldus de heilige Drievuldigheid wou eren. Toen haar vader dit vernam liet hij haar folteren en onthoofde hij haar eigenhandig. Hij werd ter plekke door de bliksem getroffen. Op dit schilderij ziet je de toren met 3 ramen, het zwaard en ze houdt een palm in haar hand symbool van de martelaar. Ze is de patroonheilige van de brandweer en de ingenieurs en van de goed voorbereide dood...ziehier de restauratiefases.pdf

Restauratie van een schitterende Han Vaas in terracotta aardewerk

We mochten onlangs een vaas in Terracotta uit de Han Dynastie restaureren. Het is een handbeschilderde pot uit klei en zand van delicate kwaliteit uit de 'Han dynastie' (206 B.C.E.- 220 A.D C.E.) Deze handbeschilderde pot uit klei en zand heeft een taxatierapport TL test, certificaat thermoluminescence analyse, oxford authentication Ltd., kunstexpertise van Kotalla Laboratory. Deze schatten de vaas op 2500 jaar oud. Reden genoeg om deze vaas bij atelier kerat terug in orde te laten brengen. Het was leuk puzzelwerk en mits wat geduld lukte het aardig, gelukkig waren alle scherven door de poetsvrouw mooi bewaard in een zak. Deze prachtige vaas schittert nu terug voor de volgende generaties.

Restauratie van een waardevol 19de eeuws beeld van Marie Antoinette.

Een prachtig buste beeld van Marie-Antoinette was van haar sokkel gevallen. Er waren zware breuken ter hoogte van het hoofd. Ze was tijdens de franse revolutie onthoofd en nu voor een tweede keer door het ongeval. Ik was blij dat ik met mijn vakmanschap een steentje kon bijdragen tot de instandhouding van dit waardevol patrimonium. Dit beeld in ons huis hebben ter herstelling was een hele eer ! Download hier foto beeld na restauratie.pdf en sfeerbeeld.pdf .

VTM televisie bezocht kunst restauratie expert Frederik Cnockaert met "Rijker Dan Je Denkt" .

vtm acteur staf coppens is gekomen naar ons atelier met een schilderij van A.Schelfhout. Een winterlandschap met schaatsers op het ijs, waarbij een schaatser in felgroen werd bijgeschilderd door de overgrootvader. Ik moest deze fout weg nemen en het schilderij reinigen, om zo de waarde van
het werk terug op te krikken. Er is wel wat  kennis en ervaring nodig om op het juiste moment de werking van oplosmiddel te gebruiken bij de
behandeling. verwondering, download vtm opname en  vervolg film mp4 fragment , download radio 1 audio fragment over de restaurateur en download wtv fragment , een fragment opname tuinen  “affaire conclue” “the antiques roadshow” “bargain hunt” “antiques roadtrip” “salvage hunters” “stukken van mensen” Download hier foto van Frederik en staf coppens.pdf en Download hier foto Frederik en staf coppens.pdf

Schilderij 'de gestolen Maandag' uit het kasteel Museum Ravenhof te Torhout.

We maakten een schilderij in opdracht van het stadsmuseum. Opdracht was om het verdwenen schilderij te vervangen. Het origineel schilderij is 40 jaar geleden verdwenen bij een inbraak. Het Museum had enkel een beschrijving dat de Jachtgodin Diana in een medaillon was geschilderd. De cel erfgoed vroeg mij om een mythologische godin van de aarde te schilderen met diadeem, boog, pijlkoker, windhond en maansikkel bekroning. De creatie mocht nieuw zijn, aangezien er geen foto voorbeeld was van het gestolen origineel ! Maar de nieuwe creatie moest kwa stijl en vormgeving perfect aansluiten bij de andere oude schilderijen. De gobelin tapijt imitatie schildering moest passen bij de originelen. We hebben wel een paar subtiele verzonnen anekdotes, zoals een knipoogje en een ekster in de hoek..Zo kan men zien dat dit doek 'de verloren Maandag' nieuw is. Dit schilderij kostte 5000 € aan de stad. Download hier het krantenartikel.pdf , detailfoto Diana met Fre.pdfdownload hier het radio2 interviewdownload hier de WTV film opnameTv-één iedereen beroemd. screenshot van de uitzending.pdf ,https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestolen_maandag, download foto met sfeerbeeld.pdftotaalbeeld Diana in pdf.foto-1foto-2mooi artikel in weekbode , detailfoto schilderij tijdens de creatieFoto detail vogel.pdfTekst over het schilderijdetail foto.pdf en detailfoto van schilderij in pdf. formaat

Beelden en schilderijen in ere hersteld voor de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opneming kerk van Zutendaal.

Het prachtige kerkje Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemelopneming te Zutendaal, in het verre Limburg heeft een mooie restauratie gekregen. Kerat bvba was hoofdaannemer voor de restauratie van de schilderijen, beeld O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en houten corpus cruxifix beeld met kruis. Jos roux was de leiding gevende architect en verklaarde dat de werken professioneel en correct werden gerestaureerd. Ziehier pdf met attest van goede uitvoering. en Foto van gerestaureerd Christus beeld.pdf

Pod cast met Frederik over de kunstrestauratie in kunstatelier Kerat op radio 1.

Frederik Cnockaert studeerde van 1990 tot 1992 in de kelders van het Museum voor Schone kunsten van Gent. Daarna restaureerde hij 2 jaar aan de Antwerpse historische musea en acht jaar voor de Brugse musea als restaurator. Hij werkte aan topwerken van René Magritte, Rubens, James Ensor, Renoir, Monet, Paul Delvaux. Restaureren is hard werken met de handen en hersenen, en dit in combinatie met kennis der chemische producten. Hoe je de oplosmiddelen moet mengen en hoe je deze bij het "reinigen" moet aanwenden. Frederik heeft kennis van pigmenten, bindmiddelen en vernissen. Klik hier om dit artikel te lezen.  of beluister dit audio fragment de goede restaurateur op radio 1.

Restauratie van beeldengroep uit de Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën kapel de Wegom.

De sculptuur "lamentation' kan mij door zijn schoonheid, tot tranen bewegen. Dit beeldhouwwerk komt uit de Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën kapel de Wegom. Deze beeldengroep stelt de uitbeelding voor van de graflegging en maakt deel uit van de zevende statie tijdens de jaarlijkse ommegang te Wennik nabij Ninove. Maria klaagzang van Jezus, onze moeder van smarten. Deze oude sculptuur is een onderwerp in de christelijke kunst waarbij de Maagd Maria wordt afgebeeld die het dode lichaam van Jezus wiegt, meestal te vinden in sculpturen. Als zodanig is het een bijzondere vorm van de bewening van Christus, een scène uit de Passie van Christus gevonden in cycli van het leven van Christus. Wanneer Christus en de Maagd worden omringd door andere figuren uit het Nieuwe Testament, wordt het onderwerp een klaagzang genoemd.

Kunstatelier Kerat krijgt voor zijn vakmanschap erkenning met " Label master of Craftsmanship ".

Toveren met verf en met de realiteit achter de realiteit. Het oog verleiden, dat is wat kunstenaars 'pur sang' doen. In dit boek werden de vakmensen uitgekozen op basis van hun kennis en vaardigheid. Frederik Cnockaert geeft met zijn atelier reeds vele jaren een internationale positieve uitstraling aan zijn métier. Hij is niet te verlegen om een knipoog of een grapje te verwerken in zijn restauraties. Hij werkt met zijn Kunstatelier Kerat en aanhoudende passie steeds naar een kwalitatief top resultaat toe. Het kunstboek Manufactum is verkrijgbaar in 3 talen, oude ambachten zijn springlevend.pdf,  download hier een fragment en Fragmentje bezoek . Download manufactum.pdf

Kunstdocumentaire op VRT Televisie serie 'topservice' over de atelier chef van kerat bv.

De kunst herstellingen van Frederik werden live gefilmd door een vurige ‘compagnon de route van Tv1. Gewapend met penselen, pigmenten en wattenstaafjes gaf Frederik demonstraties van zijn kunde..’ https://www.made-in.be/west-vlaanderen/top-west-vlamingen-schitteren-op-het-scherm/ ,  Link naar Tv- opname VRT-één , Deel 1, deel 2,  deel 3,  deel 4. Daarna kwam er een radio1 reportage, download hier een audio-fragment Kunst is mijn leven , het is de rode draad doorheen mijn hele leven..  goede vakman restaurateur , Musea . video fragment bezoek van bezoek aan het kunstatelier kerat. Restaureren is hard werken en een combinatie van onderzoek, analyse, vakkennis en  artistieke feeling. https://www.linkedin.com/pulse/primo-interview-met-frederik-cnockaert-frederik-cnockaert , Foto met Fre .pdf  foto Magritte.pdf

Een 19 de eeuwse kopie gekocht voor geboorte dochter, bleek na restauratie een origineel schilderij van zeer bekende meester te zijn.

In 1997 vond ik een beschadigd schilderij in een antiquariaat te Rijsel. De antiekhandelaar verkocht het werk als een 19de eeuwse kopie naar Poussin. Ik kocht het werk omdat ik er wel wat kwalitatiet in zag..Het schilderij bleek barslecht gerestaureerd, de fijne details overschilderd... De schaking van Helena, na de restauratie bleek dit schilderij, 300 jaar ouder dan gedacht. Ik noemde mijn pasgeboren dochter Helena toen naar de titel van de werk. Helena Cnockaert nu 21 lentes jong, is blij met de erfenis van dit mythologisch tafereel. Ik mocht ermee gaan naar 'Stukken van Mensen' op Play4 maar het verhaal is te mooi en mijn ontdekking van de handtekening  'Eglon van der Neer' als de kers op de taart...Ik wil dit schilderij niet verder verkopen..De kunstenaar wordt geprezen voor zijn typische lichtspel en er is niemand die satijn ooit beter schilderde Download hier krantenartikel uit de Standaard , Zelf geschreven tekst over de schaking van Helena.pdf , Foto van Helena Cnockaert en Frederik bij het schilderij en Detailfoto in pdf.

Bestel een creatie op maat bij een Vlaams kunstenaar ! Laat jezelf eens verwennen of je vrienden op een originele manier verrassen?

Wil je een kunstwerk op jouw maat? bv. een replica of een unieke creatie of een portret ? Dat kan ! Je kan jezelf verwennen en of vrienden en dit op een wel erg originele manier !  Frederik en zijn dochter Helena cnockaert maken occasioneel unieke kunst, schilderijen op basis van foto’s. Helena Cnockaert werkt vooral met textiele materialen. We kunnen personen en of dieren schilderen op verschillende formaten. Het kunstwerk word steeds geleverd met certificaat van echtheid.  bv. dit schilderij Diana op maat.pdf,- Schilderij coureur.pdf - Download hier de ontwerpstudie.pdf of  Download the artist and his work.pdf

 

We herstellen ook beschadigde lijsten, kaders en vergulde omlijstingen.

Lijsten en schilderij zijn één geheel ! Wij hebben veel ervaring in lijsten renovaties. We reinigen en herstellen en brengen de oorspronkelijke uitstraling van het kader zo goed als mogelijk in zijn authentieke toestand. De restauratie van een kader omvat meestal de volgende stappen: Reiniging van kader met aangepaste producten, restauratie, heropmaak, al dan niet met moule (bij herstelling van volledige hoek), aanbrengen slagmetaal of goud, in kleur zetten, patineren waar nodig (verouderingstechniek). download banner contact kerat.pdf

KERAT werd geïnterviewd als gastexpert voor het nieuwsprogramma ' Terzake '.

Frederik Cnockaert werd geïnterviewd in "Terzake" op de VRT- Canvas. Hij sprak over ons Vlaamse kunsterfgoed en het gebrek aan transparantie bij restauratie subsidies. Hij kaart hierbij de wantoestanden aan bij erfgoeddiensten en de vriendjespolitiek bij toewijzingen overheisdsopdrachten. Frederik vraagt naar eerlijke kansen bij prijsaanvragen en aanbestedingen door de overheid. beluister dit audio fragment de goede restaurateur  en een fragment van Ter zake op vrt

Atelier Kerat mocht een schilderij creëren voor de wereldkampioen wielrennen.

Frederik Cnockaert schilderde in opdracht een portret van de heroïsche triomfator wielrenner. De legendarische fietser zit triomfantelijk in zijn regenboogtrui, op een steigerende witte schimmel. De coureur werd ietwat komisch afgebeeld, als een onoverwinnelijke coureur te paard. De legende die verovert, van een paard to wheelie'. Met klassiek métier en vakmanschap, en een humoristische sneer naar de realiteit. Zie powerpoint hier. De totale kostprijs voor dit schilderij op factuur met echtheidscertificaat was 3700 €. Indien je ook interesse hebt in een schilderij 'op maat' naar een eigen budget met idee (bv. rond thema dier/mens,...) Dan kan dit gelijkaardig geschilderd worden, zie voorbeeld hier.pdf neem gerust contact mail info@kerat.be . Download hier de pdf. Download hier detail in pdf.

Het gerestaureerd Mariabeeld is terug in Lourdesgrot Vrijbos te Houthulst. “ Maria schittert nu terug zoals voorheen ”.

In het Rotsebos straalt het devotiebeeld van onze Lieve Vrouw van Lourdes, nu terug zoals 150 jaar geleden. De verflaag schilferde af door de schimmel aantasting en brandstichting. De originele kleuren, werden vrijgelegd, zoals het roosje op de voetjes van Maria die oorspronkelijke “oud roze” was. Dit beeld uit gebakken klei, ook wel terracotta genoemd, meet 97 cm en is vrij groot voor dit type beeld. Het 150  jaar oude beeld overleefde oorlogsgeweld, windstormen,..en heeft derhalve een grote historische waarde. Veel bedevaarders vertellen over de miraculeuze genezingen na hun bezoek aan deze oudste “Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes grot” uit ons land. 

Restauratie ruiterbeeld van Sint-Martinus van Tours Sint-Martinus kerkfabriek

Het eikenhouten, gepolychromeerde beeld van Sint-Martinus te paard met bedelaar dateert uit het begin van de achttiende eeuw. Het paard was gebroken aan zijn kop en zijn staart. Deze werden opnieuw bevestigd. De rechterhand van Sint-Martijn was beschadigd en het zwaard was verdwenen. Van de teugels waren enkel een paar overblijfsels te bespeuren. De linkerhand van de bedelaar was verdwenen en de kruk was ook gedeeltelijk weg. De polychromie werd gereinigd en geretoucheerd. Volgens de legende deelde hij zijn mantel met een bedelaar. Sint Maarten staat voor solidariteit en medemenselijkheid. Foto na restauratie.pdf

Restauratie van corpus uit Sint Michielskerk van Avekapelle Veurne.

Een beeld van 3 eeuwen oud met voorstelling Christus aan het Kruis had zwaar te lijden gehad onder het buitenklimaat. Dit door erfgoed beschermd beeld moest dringend gerestaureerd worden. Door de jarenlange aanwezigheid van een vogelnest op het hoofd, was het beeld bijna reddeloos verloren. Vogels hadden er niet beter op gevonden dan in het hoofd van Jezus Christus te broeden. Dit was slecht voor de bewaring van deze calvarie. Door de langdurige vochtigheid was er naast schimmel ook houtrot ontstaan. De golgotha was daardoor in een zeer lamentabele toestand. Het beeld kreeg door de restauratie zijn oorspronkelijke uitstraling terug. De eerste behandelingen was de fixatie van de oude verfresten met zachte hand en chirurgische precisie. Daarna volgden vele restauratieve behandelingen die dit artefact, terug tot nieuw leven bracht. De restauratie behandelingen waren uiterst dringend om het voortbestaan van dit beeldhouwwerk niet volledig in gevaar te brengen. Toen we het beeld voor het eerst zagen liggen in een hoek van een loods, leek het hopeloos verloren. Het leek klaar te liggen voor ’t containerpark. Het artefact zat vol met zwakke plekken, de knieën, de borst en aan de heup waren zeer zwaar beschadigd. Aan dit kunstwerk werd in de 18 de eeuw met hart en ziel gebeeldhouwd. Voor de restauratie wilden we dit kunstwerk met dezelfde liefde en passie verzorgen. Voor de polychromie baseerden we ons op de resultaten van verfonderzoek en oude foto's van tijdens WO II. Om de authenticiteit van het kunstwerk te bewaren, werd de kleurbepaling tevens gebaseerd op documentaties van christus beelden uit de regio. Dit prachtig kruisbeeld werd nadien terug bevestigd aan zijn kruis met de ontroestte smeedijzeren nagels en schittert nu voor de volgende generaties. Na 3 eeuwen hangt het troostende corpus terug met zijn ingetogen uitstraling. “De pandemie zal wel overgaan, maar om er tegen te vechten moeten we allemaal spiritueel verenigd blijven.” Deze restauratie een boodschap van eenheid en hoop in een tijd waarin het coronavirus veel mensen uit elkaar haalt. Dit prachtig, tijdloos kunstwerk staat steeds ter beschikking van mensen om ernaar te kijken en erdoor geïnspireerd te worden. We doen er alles aan om een levenslange garantie aan dit kunstwerk te geven. “ Dit bijzondere Kunstvoorwerp herinnert ons eraan dat onze menselijke geest onbeperkte mogelijkheden heeft, en dit om wonderen te creëren die eeuwenlang meegaan.” Twee jaar lang duurde het herstelproces, maar nu is Christus herrezen aan de kerk. Er hangt nu ook een vogelwering ter bescherming. Ik ben dankbaar en trots dat ik met mijn werk een steentje kan bijdragen tot de instandhouding van ons waardevol patrimonium. De restauratie kostte aan de stad Veurne 10.700 euro. Ziehier het resultaat.

Restauratie 2 vergulde engelen uit de St.-Christoffelkerk Evergem.

De gesculpteerde beelden in hout dateren uit de vroege 19 de eeuw. Deze waardevolle sculpturen waren van het altaar geduwd en het hoofd de vleugels en de voeten waren afgebroken. De schade was groot omdat de beelden vol houtworm zaten. We hebben deze eerst deskundig bestreden. De houtworm was zeer actief en de beschadigingen. De vroegere restauratieopvullingen met gips werden door ons ongedaan gemaakt. Daarna werden de gaten opgevuld met een houtplamuur. De vleugels, armen en het hoofd werden herbevestigd. De overschilderingen van voorgaande restauraties werden verwijderd. Na vrijlegging daarvan zagen we oude verguldingen in combinatie met verzilveringen. De slijtages werden geretoucheerd, daar waar storend, eerst met waterverf, waarop een waslaag over het geheel word gestreken. Afwerking finaal dmv glacis retouches gebonden in natuurhars en lichtechte pigmenten. Na afwerking van de retouches en droging werd over het werk een definitieve beschermlaag aangebracht met microkristalijne was (is ook lichtecht en heeft reeds lang zijn stabiliteit bewezen).downoad hier.pdf en  Foto van de restaurateur Frederik aan het werk

Kunstatelier Kerat kreeg de officiële erkenning certificatie als ‘ Erkend Ambachtelijk atelier ’.

Bij de nationale en internationale pers blijft ons hart voor erfgoed en ons vakmanschap niet onopgemerkt. Ons atelier werd in de kijker geplaatst en we kregen eindelijk de erkenning voor onze jarenlange continuïteit en inzet. D.m.v. een officiële certificatie als ‘Erkend Ambachtman met kwaliteitslabel’ door overheid FOD Economie België. Kerat bv. is trots op deze erkenning het is een beloning voor het respect die we besteden aan ons kunstpatrimonium. “Wie het kleine niet (be)geert, is het grote niet weert ! » (ancien proverbe flamand) . Beluister hier het audio fragment radio 1. en Download hier voorbeeld creatie schilderij Dianadownload hier focus tv film over ambacht.  FLYER

Kunstatelier Kerat werkte mee aan de redding van het waardevol kunst patrimonium in het kasteel d'Ursel te Hingene.

In opdracht van de provincie Antwerpen werd een replica geschilderd van de gestolen decoratieve marmers in 'rouge royal'. De nog aanwezige marmer werd hersteld, en de ontbrekende werden bijgeschilderd, geretoucheerd met lichtechte stabiele pigmenten gebonden in harsvernis. Marmer-imitatie op schouw, decoratie en restauratie in situ op een top locatie.Download hier foto van de immitatie marmerschildering. pdf audio fragment mp4.  Download hier referentie foto in Pdf. 

Atelier Kerat maakt occasioneel kunstige 'fine art' op maat van de klant.

We maken occasioneel studies geïnspireerd naar grote meesters die we speciaal bewonderen. Maakte onlangs een hommage aan Ensor en Magritte in hun stijl. We kunnen naast studies replica's en reconstructies maken. We maken een éénmalig uniek ambachtelijke kunstwerken met een sterk verhaal. Met "certificaat van echtheid" en factuur. Ziehier het resultaat. Er zijn verschillende technieken en formaten mogelijk steeds met exclusieve hoogwaardige materialen. Kom naar de opendeurdag met je idee of mail naar cnockaert.frederik@gmail.com tel. 0495513387 voor een afspraak in ons atelier. Download hier dit WTV nieuwsitem waarbij een voorbeeld van onze werkzaamheden die we uitvoerden voor het museum in het kasteel Ravenhofvoorbeeld creatie schilderij Godin Diana.pdf. en ziehier een voorbeeld van Portret opdracht op maat.pdf.

Frederik Cnockaert is medestichter van Wibilinga vzw Heemkundige Kring Moorsele & Wevelgem

Toen ik docent teken en schildertechnieken was in het Atelier voor Plastische Kunsten filiaal van KASK afdeling academie Wevelgem ( 1989 tot 1995) werd mij gevraagd om pentekeningen te maken t.v.v. het goede doel, zichtjes uit omgeving. Mijn tekeningen zoals “le Chalet de l'Abbaye” en andere unieke gebouwen, werden dan verkocht. Download hier de tekening.pdf. De gemeente Wevelgem heeft een 5-tal ingelijste pentekeningen van mij in hun openbaar kunstbezit van het gemeentearchief. De originele tekening westpoort guldenbergabdij klooster westpoort (1743) werd per opbod verkocht t.v.v. de heemkunde kring. Foto vd stichters.pdf Heb ook een tekstje geschreven voor de heemkring zie bv. Jaargang 2007 - Nummer 20, met artikel over  Jan Gaeremijn,  over het schilderij de kruisiging, die hangt in de Sint-Hilariuskerk te Wevelgem. “Nulla line sine dies” download hier de Foto uit 1999.pdf,  Download hier het artikel.pdf.