NL | EN

Restauratie schilderij eiken paneel naar H Memling

Restoration master painting panel after H. Memling

Restauratie schilderij E v.d. Neer 17 de eeuws

Restoration painting by E.v.d Neer 17 th century

Restauratie Eglon v.d. neer datering 1654

Restoration abduction helena eglon v.d. Neer 1654

Schilderij A. Schelfhout voor en na reiniging

Painting Schelfhout before - after cleaning

17 de eeuws schilderij in kerk Parike

Old master painting church parike

Schilderij OLV ten Hemel opneming G. de Craeyer

Cleaning painting Holy Mary Assumption Gaspar de Craeyer

Schilderij creatie opdracht portret Sagan

Painting portrait in comission for Sagan

Theodoor van Loon aanbidding koningen

Adoration of the Magi by LOON

Restaurateur Frederik Cnockaert in zijn atelier

Conservator Frederik Cnockaert in art studio

Schilderij J.d. Backer voor en na reiniging

Painting before and after cleaning J.D.Backer

16de eeuws paneel Musea Antwerpen

16 th century panel Museum Antwerp

Maria beeld Kerk Jumet

Maria sculpture church Jumet

Restauratie in kerk Zutendaal

Restauration church Zutendaal

Naakte vrouwen P. Delvaux

Women on beach delvaux

Restauratie schilderij Nattier

Restoration painting by Nattier

Schilderij restauratie creatie opdracht Oostend

Painting creation commission beach Oostend

Restauratie houten beeld 15 de eeuw

Restoration wooden sculpture 15th century

Terracotta P. Caille Kursaal Oostende

Sculpture P.Caille kursaal Oostend

Dephine Boël Koksijde Papier-Mâché

The Royal Sacred Four Legged Monster

Niki de Saint Phalle beeld

Niki de Saint Phalle sculpture

Verwijdering nicotine op schilderij

Removal nicotine on painting

Herstelling altaar Antonius Kerk Blankenberge

Altar piece Anthony church Blankenberge

Herstel bladgoud

Restoring gilding

Stenen beelden private kapel

Renovation stone private chapel

Museum M Leuven Vlaamse Primitief

Flemish primitive Museum M Louvain

Restauratie decoratieve wandversiering

Restauration decorative paintings

Beeld restauratie private woning

Restoration sculptures house

Madonna beeld tijdens restauratie

Maria sculpture during restoration