NL | EN

Schilderij na de reiniging

painting after cleaning

Schilderij OLV ten Hemel opneming G. de Craeyer

Cleaning painting Holy Mary Assumption Gaspar de Craeyer

16de eeuws Musea OCMW Antwerp

16 th century panel Maidens’ House

Schilderij uit Maagdenhuis voor en na

Before § after cleaning Maidens House

Restauratie schilderij eiken paneel naar H Memling

Restoration master painting panel after H. Memling

Restauratie Eglon v.d. neer datering 1654

Restoration abduction helena eglon v.d. Neer

Ensor de sirene roept na reiniging

Ensor Siren calling after Cleaning

Ensor de roep vd sirene reiniging

Ensor the siren is calling cleaning

Schilderij voor en na restauratie

Painting before and after cleaning

Schilderij Andreas Schelfhout voor en na reiniging

Painting by Andreas Schelfhout before - after cleaning

Creatie in opdracht op maat

Art work creation on demand

Restauratie en creatie op maat van klant

Restauration + creation on demand client

Staakmadonna Adolphus Kerk

Madonna statue Adolphus church

restauratie van omlijstingen kaders

restoration frames gold gilding

Restauratie schilderij Nattier

Restoration oil on canvas by Nattier

Naakte vrouwen P. Delvaux

Women on beach delvaux

Restauratie in kerk Zutendaal

Restauration church Zutendaal

Maria beeld Kerk Jumet

Maria sculpture church Jumet

Kust Blankenberge stadhuis

Coast Blankenberg Major Hal

Schilderij tijdens de reiniging

Painting during the cleaning

Restauratie kasteel Ravenhof Torhout

Art creation on demand for castle

Kunst op maat van de klant

art on mesure for the client

preekstoel Bertinus kerk Poperinge

pulpit Saint Bertinus church

Terracotta P. Caille Kursaal Oostende

Sculpture P.Caille kursaal Oostend

casino kursaal oostende

casino kursaal oostend

Polychromie replica verdwenen soldaat St- Martinus kerk Zomergem

Polychrome replica Lost soldier retable church Zomergem

Restauratie houten beeld 15 de eeuw

Restoration wooden sculpture 15th century

R. Magritte vrouw met spiegel

Women with mirror R. magritte

Niki de Saint Phalle beeld

Niki de Saint Phalle sculpture

Dephine Boël Koksijde Papier-Mâché

The Royal Sacred Four Legged Monster

Madonna beeld private klant

Maria sculpture private client

Verwijdering nicotine op schilderij

Removal nicotine on painting

Museum M Leuven Vlaamse Primitief

Flemish primitive Museum M Louvain

Sedes Sapiëntiae Lembeek

Sedes Sapiëntiae Lembeek

Abraham Janssens Private Collectie

Abraham Janssens Private collection

Hoofdaltaar St. Antonius Kerk Blankenberge

Altar piece of st Anthony church Blankenberge

Portret schilderij Peter Sagan

Portrait painting Peter sagan

Herstel bladgoud

Restoring gilding

Breughel de jonge voor reiniging

Breughel the younger before cleaning

Breughel de jonge na reiniging

Breughel the younger after cleaning

Restauratie omlijstingen kaders

Restoration of frames, gilding

Kunst in opdracht voor KBK.

Art on demand for KBK.

De leeuwenkoning Mufasa

The lion King Mufasa

Navigo Nationaal Visserijmuseum

National Fisheries Museum

Madonna Maagd kerk Jumet

Statue Virgin Jumet church

Madonna restauratie kerk Borgloon

Maria restoration church Borgloon

G de craeyer O.L.V. kerk Parike

G de Craeyer in Parike church

Schilderij voor de reiniging

Painting before cleaning